Teorie a praxe IP telefonie

Sdělovací technika, 7. ledna 2013

Ve dnech 5. a 6. prosince 2012 proběhl v Kongresovém centru Hotelu Olšanka dvoudenní, v pořadí již 5. odborný seminář Teorie a praxe IP telefonie. Seminář společně uspořádaly Katedra telekomunikační techniky CVÚT, společnost Sitel, která se zabývá výstavbou integrovaných telekomunikací a VoIP operátor, společnost xPhonet, která byla současně hlavním partnerem. Mediálními partnery semináře byly portály CFOworld a mobilmania.cz, servery Lupa. cz, Svět sítí a Root.cz, fórum telefonujeme, cz a odborný on-line magazín NETGURU. Seminář, jenž je tradičně koncipován jako soubor nekomerčních přednášek z oblasti IP telefonie, se tentokrát neomezoval pouze na hlasové služby VoIP, ale díky vystoupení zástupců ČTÚ obsahoval i přednášky o hlasových službách obecně a jejích regulaci.

Po úvodním přivítání doc. Ing. Miloše Schlittera CSc (Sitel) a Ing. Ivo Fišera (xPhoNet) následovaly přednášky zaměřené na legislativní a obchodní aspekty. Mgr. Ondřej Malý (ČTÚ) v přednášce „Kam směřuje regulace trhu hlasových služeb“ seznámil posluchače s náhledem CTÚ na hlasové služby, stavem VoIP v mobilních sítích v Evropě. Na závěr pak vymezil, co by měl „Úřad“ umět, což zahrnuje: vhodně aplikovat doporučení BÉREC, zajistit konkurenční prostředí, zajistit transparentnost směrem ke spotřebiteli, vyhodnocovat situaci na trhu a v případě potřeby nařídit minimální kvalitu služby. Následně Ing. Hana Beniaková (ČTÚ) v přednášce „Principy a výsledky analýzy trhu hlasových služeb“ hovořila o legislativě EU, vymezení relevantních trhů, regulaci ex-ante a ex-post a vydávání následných opatření a sběru, vyhodnocování a verifikaci informací.

Další přednášky prvního dne byly zaměřeny na telefonní podvody a jak se s nimi vypořádat, směrování volání v sítí CESNET, analýzu a syntézu řeči v CTI aplikacích a zkušenosti s VoIP v mobilních telefonech. Druhý den pak zahrnoval problematiku přenositelnosti telefonních čísel, vývoje softwaru pro mobilní zařízení s iOS a Androidem, principy telefonní signalizace SIP a instalaci a konfiguraci ústředen Asterisk.

zpět: napsali o nás

Poslední změna: 6.2.2013