Velká infrastruktura CESNET

Projekt Velká infrastruktura CESNET byl součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, kde spolu s projekty IT4Innovations a CERIT- SC definoval rámec pro informační a komunikační prostředí pro českou vědu v letech 2011–2015. Projekt Velká infrastruktura CESNET byl zároveň jedním z prioritních projektů velkých infrastruktur schválených vládou ČR k financování.

Cílem projektu bylo zrekonstruovat síť národního výzkumu CESNET2 ve velkou infrastrukturu, která by zahrnovala všechny informační a komunikační e-infrastruktury nezbytné pro zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru a umožňující mj. napojení na další e-infrastruktury popsané v ESFRI Roadmap.

Projekt Velká infrastruktura CESNET byl úzce svázán s projektem eIGeR, který představoval počáteční investici do rozvoje a posílení velké infrastruktury CESNET v regionech.

Podrobnější informace:

Kontakt:

Manažer projektu: Ing. Helmut Sverenyak
Kontaktní e-mail: vi@cesnet.cz

Projekt podpořilo

MŠMT

Poslední změna: 7.4.2020