Hudebníci v Tallinu a Praze propojeni naší technologií na společném vystoupení

CESNET předvedl svoje technologie pro distanční spolupráci na mezinárodním setkání Network Performing Arts Production Workshop (NPAPW), které se konalo ve dnech 12.-14.9.2022 v Tallinnu v Estonsku.
Workshop NPAPW je zaměřen na využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a spolupráci v živé kultuře.

Pomocí technologie MVTP vyvíjené sdružením CESNET založené na programovatelném hardware byli v reálném čase propojeni hudebníci mezi Tallinem a Prahou ve společném vystoupení. Violoncellista Petr Nouzovský v Praze a klavíristka Irina Zahharenkova v Tallinnu společně zahráli sonátu A dur pro klavír a violoncello od Césara Francka. Pro přenos byla použitá nová verze zařízení MVTP s kompresí typu JPEG XS se sníženými nároky na kapacitu sítě a s přidanou latencí při kompresi a dekompresi přibližně 3 ms. To umožnilo spolu s daným zpožděním šíření signálu v optických sítích zajistit pro hudebníky možnost komunikace odpovídající vzdálenosti přibližně 6 m na společném pódiu.

V rámci představení nazvaného Echtzeitkunstwelt jsme pomocí software UltraGrid, který CESNET také vyvíjí, pomohli propojit tanečníky ve Vídni a Tallinnu. Samotné taneční představení se odehrávalo ve virtuální realitě. Nízkolatenční přenos obrazu pomocí nástroje UltraGrid mezi Tallinnem a Vídní umožnil divákům sledovat synchronně tanečníky v prostředí virtuální reality i fyzicky na obou vzdálených jevištích.

Technologie pro přenosy s kompresí JPEG XS je vyvíjena v rámci projektu Zařízení pro nízkolatenční přenosy obrazu ve formátu JPEG XS (FW01010230) podpořeném Technologickou agenturou ČR v rámci programu TREND.

Poslední změna: 27.9.2022