CESNET na výstavě ZeMě v Národním muzeu

Praha 8. prosince 2022. Na výstavě ZeMě v Národním muzeu se technicky spolupodíleli i naši kolegové z oddělení Multimédií. Ve spolupráci s Institutem Intermedií ČVUT FEL vyvinuli 4metrovou interaktivní projekční stěnu. „Oproti běžně používaným velkoplošným projekcím má stěna všechny potřebné technologie včetně projektorů zabudované uvnitř samonosné konstrukce při zachování malé hloubky, je tedy jednodušší na instalaci. Navíc je vybavena prvky pro interakci s divákem.“, vysvětluje kolega Bohuš Získal, výzkumný pracovník z oddělení Multimédií.

Výstava ZeMě vysvětluje téma udržitelnosti prostřednictvím příkladů z našich každodenních životů. Zábavnou formou, interaktivně, představuje návštěvníkům různé přístupy k životnímu prostředí. Multimediální obsah ve formě video reportáží, podcastů, počítačových her a videí je prezentován prostřednictvím instalované projekční stěny.

Využijte vánoční svátky a přijďte se podívat na výstavu ZeMě do Národního muzea, na jejímž technickém provedení se spolupodíleli naši kolegové!

Unikátní 4 metry vysoká projekční stěna pro promítání multimediální obsahu, vznikla jako výsledek aplikovaného výzkumu projektu podpořeném MKČR, na kterém CESNET spolupracuje s Národním muzeem a Institutem intermedií ČVUT.
Projekt „DG – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační číslo: DG20P0OVV027 (Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách) byl financován Ministerstvem kultury České republiky.

 

Poslední změna: 15.12.2022