Konsorcium ELI ERIC se stalo přidruženým členem sdružení CESNET

ELI ERIC, první konsorcium evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v České republice, bylo přijato za přidruženého člena sdružení CESNET. ELI ERIC umožňuje výzkumným pracovníkům a firmám využívat nejmodernější a nejvýkonnější lasery na světě, a to jak pro vědecké, tak pro průmyslové účely. Více zde.