Výroční zpráva 2021

Jaký byl pro CESNET minulý rok? Přečtete si Výroční zprávu 2021
Modernizovali jsme hlavní optický přenosový systém, realizovali první přeshraniční přenos QKD, pokračovali jsme v integraci služeb v rámci  konsorcia e-INFRA CZ, rozšířili jsme služby v kybernetické bezpečnosti, oslavili 25 let CESNET, emeritní ředitel Ing. Jan Gruntorád Csc. byl uveden do Internetové síně slávy, novým ředitelem se stal Ing. Jakub Papírník a mnoho dalšího.