Podporujeme rovné a nediskriminační podmínky pro všechny naše zaměstnance

Hlásíme se k závazku podporovat rovné zacházení a nediskriminaci ve všech oblastech našich činností pro všechny zaměstnance sdružení.
K podpoře dosažení cíle všeobecné rovnosti jsme se veřejně zavázali k deklaraci, kterou si můžete přečíst v sekci „O nás“ nebo zde.