Projekt Science Mesh zefektivní mezinárodní spolupráci vědecké komunity

CESNET je v rámci svého členství v asociaci EOSC zapojen do projektu CS3MESH4EOSC, jehož cílem je vytvoření otevřené vědecké sítě „Science Mesh“. Vědcům a akademikům umožní neomezenou práci s daty v evropském prostředí. Projekt vytváří nadstavbový nástroj pro sdílení a synchronizaci dat na evropské úrovni, rozšířený o možnost editace dat, přenos objemných datových souborů a jednoduchý upload dat do vědeckých openaccess repositářů. Chcete vědět více? Podívejte se na naší tiskovou zprávu.