Vzděláváme studenty skrze naše technologie

Krajská zdravotní nemocnice Ústeckého kraje v době vládních opatření vzdělává studenty za využití interaktivní technologie prostřednictvím našich serverů. Více infromací se dočtete v tiskové zprávě nemocnice.