Proběhl 10. workshop CEF

V rámci jubilejního 10. workshopu CEF Networks se sešlo v Praze 46 předních světových odborníků v oblasti optických sítí. CESNET pořádal tuto konferenci, aby umožnil setkání expertů z celého světa a sdílení zkušeností právě v oblasti navrhování a provozování nejmodernějších infrastruktur, které přenáší obrovské množství datového provozu, a zároveň umožňují pokročilé služby. Rozšíření vláknové databáze, způsoby nasvícení včetně technologie, flexibilita pro budoucí rozvoj, trvalá udržitelnost, disgregace technologií, finanční efektivita, to všechno byla témata, která byla prezentována z nejrůznějších úhlů pohledu a prostředí.