Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace

Od 15. 5. 2019 můžete v Domě umění města Brna shlédnout unikátní výstavní projekt. Zveřejňuje dosud nikdy nepublikovaný a neprezentovaný materiál využívaný pro specifická multimediální představení Laterny magiky.

Na projektu, který se snaží o zachování, ochranu a zpřístupnění díla Laterny magiky, se podílí i sdružení CESNET.

Webové stránky výstavy

Video s ukázkami z výstavy