Předběžná tržní konzultace

Vážení dodavatelé,
zadavatel vás tímto zve k účasti na předběžných tržních konzultacích v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek plánované nadlimitní veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Modernizace hlavního přenosového systému DWDM CESNET2“. Oficiální veřejnou pozvánku s detailními informacemi a přihlášku k účasti na konzultacích naleznete na našem profilu.