Konference e-infrastruktury CESNET 2019

Na největším setkání komunity uživatelů jsme představili projekt e-INFRA CZ, plán na vybudování páteřní sítě nové generace CESNET3 i komplexní přehled našich služeb a aktivit.

Téměř 350 hostů zavítalo na Konferenci e-infrastruktury CESNET, kterou jsme uspořádali 29. a 30. ledna v Nové budově ČVUT v pražských Dejvicích. Počtem návštěvníků šlo o historicky největší setkání komunity našich uživatelů. Další desítky zájemců se navíc akce zúčastnily na dálku pomocí streamingu, který jsme nabídli na internetu.

Na konferenci jsme formou přednášek a praktických ukázek během dvou dnů poskytli komplexní přehled svých specializovaných služeb i novinek z vlastního výzkumu a vývoje. Akce přitom nesloužila pouze k prezentaci našich aktivit, ale zároveň vytvořila platformu pro diskusi o hlavních trendech, které v současnosti formují celý náš obor.

Úvodní dopolední blok prvního dne konference zahájil ředitel Odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Lukáš Levák, který zdůraznil roli velkých infrastruktur pro vědu a výzkum v České republice. Mezi ně se také řadí i e-infrastruktura CESNET.

Po něm ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád představil stávající podobu e-infrastruktury CESNET a nastínil její další budoucnost. Představil strategický projekt e-INFRA CZ, který vznikne integrováním tří e-infrastruktur: CESNET, CERIT SC, kterou provozuje brněnská Masarykova univerzita, a IT4Innovations, provozované Vysokou školou báňskou ‒ Technickou univerzitou Ostrava. Všechny tři e-infrastruktury už v současnosti velice intenzivně spolupracují. MŠMT ČR jakožto poskytovatel podpory se na základě doporučení mezinárodního panelu v rámci průběžného hodnocení velkých výzkumných infrastruktur z roku 2017 rozhodlo pro období 2020 až 2022 podpořit tři zmiňované e-infrastruktury v podobě jediné národní e-infrastruktury e‑INFRA CZ, a to prostřednictvím dvou konsorciálních projektů. V posledním čtvrtletí loňského roku byla zahájena příprava návrhů těchto společných projektů. Konkrétní návrhy by měly být podány do konce letošního dubna. Výsledkem by měla být vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura, která bude zahrnovat národní gridovou a cloudovou infrastrukturu, nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy v České republice či velkokapacitní datová úložiště.

Po Janu Gruntorádovi se slova ujal Andreas Dudler, generální ředitel švýcarské národní e-infrastruktury Switch. Tématem jeho přednášky byl význam národních sítí pro vědu a výzkum. O přínosech mezinárodní síťové spolupráce pak hovořil Erik-Jan Bos, vedoucí pro politiku a strategii organizace NORDUnet, která sdružuje národní sítě severských zemí ‒ Švédska, Norska, Finska, Dánska a Islandu.

Závěr úvodního bloku patřil náměstkovi sdružení CESNET pro výzkum, vývoj a inovace Helmutu Sverenyakovi, který zrekapituloval výzkumné aktivity sdružení: ať už jde o vývoj rodiny pokročilých fotonických zařízení CzechLight nebo nástrojů pro flexibilní řízení optických prvků, projekty v oblasti přenosu přesného času a frekvence, optické senzorické systémy, optické testbedy anebo odborné laboratoře. Připomněl, že CESNET klade velký důraz na bezpečnostní témata. Zmínil také konkrétní nástroje vyvinuté sdružením na poli multimédií MVTP a UltraGrid, které nacházejí odezvu nejen v akademickém prostředí, ale rovněž v komerční sféře. Helmut Sverenyák jmenoval i tři okruhy, které podle něj mají z pohledu výzkumných záměrů sdružení největší potenciál pro nejbližší budoucnost pro vývoj nových aplikací: jsou to digitalizace, 3D modely a Internet věcí.

Během odpoledního programu prvního dne konference seznámili odborníci sdružení CESNET účastníky se svými dalšími plány v jednotlivých odděleních. Blok zahájil Tomáš Košňar, který se soustředil na síťovou infrastrukturu a monitoring, zejména pak na záměr vybudovat páteřní síť nové generace označovanou jako CESNET3. V oblasti síťové infrastruktury sdružení počítá s tím, že díky páteřní rychlosti 400 Gb/s budou přípojné kapacity nové sítě dosahovat rychlosti až 100 Gb/s, dále pak s vyšší flexibilitou rychlých portů na hraně sítě, s optimálním provázáním s ostatními komponentami e-infrastruktury anebo s optimálním připojením významných uživatelských datových zdrojů. V oblasti monitoringu se hodlá zaměřit na adaptaci na novou generaci síťové části e-infrastruktury, bude pracovat na posilování prvků automatizace v oblasti obrany e-infrastruktury, na nasazení nejnovějších detekčních nástrojů či na specifičtějším monitoringu jejích klíčových částí.

Tématy přednášky Jana Radila byly fotonické služby e-infrastruktury, systém CzechLight a přenos času a frekvence. Uvádí, že současné optické přenosové technologie mají kapacitu 9 Tb/, ale nastupující již 23 Tb/s. Celková kapacita vlákna se navyšuje o cca 0,27 Pb/s. To vše zvyšuje možnosti a využití optických sítí.

O datových úložištích mluvil David Antoš. Potřeba dlouhodobě uchovávat vědecká data, uchování zajišťujeme na úrovni zachování binárních dat (bit-stream). Služba je provozována v rámci komunity, data uživatelů zásadně patří uživatelům. Zároveň poskytují pro jednorázový přenos dat službu Filesender, pro synchronizaci a sdílení dat  je využíván uživateli ownCloud.

Miroslav Ruda osvětlil, jak funguje MetaCentrum. Národní distribuované výpočetní prostředí poskytuje výpočetní zdroje na univerzitách  a AV ČR, gridové, cloudové a map-reduce výpočty. Záběr služeb postupně rozšířen o cloudové služby, zpracování rozsáhlých dat, cílenou podporu velkých projektů.

Jiří Bořík se zaměřil na digitální identity. V rámci federace eduroam došlo k nárůstu členů v ČR na  269 a připojení ve více než 900 lokalitách (školy, veřejné instituce, nádraží).  Jan Růžička přednášel o aktivitách sdružení ve sféře multimédií, podpoře výuky a seminářů prostřednictvím video a webkonferencí a dalších  službách pro organizace, digitalizaci kulturního dědictví.  Andrea Kropáčová se věnovala otázkám spojených s kyberbezpečností. Mimochodem ‒ náš bezpečnostní tým CESNET-CERTS, v jehož čele Andrea Kropáčová stojí, oslavil letos v lednu už své 15. narozeniny.

Druhý den konference byl rozdělen do několika tematických sekcí: sítě a síťové služby, podpora spolupráce a multimédia, digitální identity a počítání a ukládání. Program byl věnován odborným tématům, jakými jsou například trendy ve zpracování a ukládání velkých vědeckých dat, nástroje pro ochranu uživatelů a sítí, rozvoj softwarově definované sítě, systémy pro správu identit uživatelů, aktuální problémy ohledně eIDAS, multimédii anebo Internetu věcí.

Hosté se mohli zúčastnit dvou workshopů: první se zaměřil na zálohování, souborová a objektová úložiště a druhý na zpracování a ukládání dat v MetaCentru. Pro zájemce byly připraveny zajímavé demonstrace z vlastního výzkumu a komentované prohlídky laboratoře SageLab.

Dvoudenní setkání tak nabídlo vyčerpávající průřez aktivitami sdružení CESNET a potvrdilo jeho neoddiskutovatelný přínos pro budování moderní informační společnosti v České republice.

Pokud jste konferenci nestihli naživo, ať už osobně, anebo prostřednictvím streamingu, můžete ji zhlédnout ze záznamu na stránkách akce.