Vyhlášení výběrového řízení na projekty Fondu rozvoje

Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila první kolo výběrového řízení pro rok 2019 na rozvojové projekty. Návrhy projektů jsou přijímány do 15. 2. 2019. Podrobné informace najdete na stránkách Fondu rozvoje. Letos se podporovaná témata rozšířila o nové oblasti, jakými jsou vzdělávání v otázce bezpečnosti, problematika eIDAS, algoritmů umělé inteligence (AI), integrace a transformace do cloudového prostředí, podpora Internetu věcí (Iot), distribuci kvantových klíčů (QKD). Dlouhodobě jsou podporovány oblasti nástrojů zpracování dat, vytváření vědeckovýzkumných datových zdrojů, bezpečnosti, nástrojů pro federaci identit, multimediálních přenosů, přenosu frekvence a času.