Víme, jak se podívat do budoucnosti

Napadlo vás někdy, jak asi vypadá vaše jméno, když jej napíšete binárním kódem? Nás ano. Grafiky Petra a Michala Stupkovy z grafického studia Radical Design inspiroval binární kód, když přemýšleli o podobě našeho nového loga.

Jsme CESNET, rozvíjíme národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání. Naším světem jsou síťové technologie, nekonečný tok počítačových nul a jedniček. Právě nuly a jedničky jsou jedinými hodnotami, s nimiž binární kód pracuje. Dvojková soustava. Jednička – nula. Takhle jednoduše vypadá podstata celé informatiky.

Autoři našeho nového loga použili při převodu abecedy do binárního kódu principu rovinné kartézské soustavy souřadnic s osami x a y. Za předpokladu, že jsou na obou osách stejné jednotky, získáme čtverečkovanou síť, ve které se můžeme pohybovat – jednička bude vždy o patro výše než nula.

Nové logo sdružení CESNET tvoří jeho název a sedm modrých kostiček, které jsou grafickým přepisem písmena C do binárního kódu. Stejným způsobem získaly nová loga rovněž jednotlivé služby a aktivity sdružení. Také podobu jejich grafických značek určil binární kód, respektive přepis prvního písmene dané služby či aktivity do tohoto kódu.

Všechna loga, ve kterých detailněji objasňujme proceduru jejich vzniku a dáváme ji do širších souvislostí, si můžete prohlédnout zde:

Vůbec poprvé jsme nový vizuální styl ukázali veřejnosti v pondělí 11. prosince na Konferenci e-infrastruktury CESNET, která proběhla na Masarykově koleji ČVUT v pražských Dejvicích.