Warden

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Dokumentace

technická dokumentace

Systém Warden je systém pro efektivní sdílení informací typu bezpečnostní událost a bezpečnostní incident. Systém WARDEN je komplementární k systému Mentat. Oba systémy jsou vyvíjeny, testovány a provozovány především pro potřeby sdružení CESNET, pro jeho členy a účastníky, ale část jeho základní funkcionality je otevřená také pro ostatní instituce.

  • Systém Warden efektivně umožňuje CERTS/CSIRT (obecně bezpečnostním) týmům sdílet a využívat informace o detekovaných anomáliích v provozu sítí a služeb.
  • Jednoduchý, robustní a bezpečný systém pro sdílení informací.
  • Podpora procesů incident handling a incident response bezpečnostních týmů působících v sítích připojených do CESNET2 a týmu CESNET-CERTS.
  • Možnost analýzy dat, ověření jejich vypovídací hodnoty a jejich užitečnosti při aktivní obraně sítí a služeb.
  • Propojení s podobnými systémy pro sdílení informací vyvíjenými v současné době ve světě.

Hlavní výhody

  • Systém Warden umožňuje efektivní sdílení detekovaných anomálií v monitorovaných sítích.

Pro koho je určena?

Služba je dostupná pro členy sdružení a připojené organizace nebo jejich součásti. Služba je postavená na komunitní bázi, tj. dobrovolném vkládaní, sdílení a čerpání informací.

Cena

Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016