Service Desk

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Service Desk je pracoviště s nepřetržitým provozem (24 hodin denně, 365 dní v roce). Zajišťuje tyto činnosti:

Dohledové centrum

  • nepřetržitý monitoring sítě (optických tras, uzlů, DWDM okruhů), služeb a serverů

HelpDesk

  • pomoc a komunikace s uživateli při výpadcích sítě a služeb e-infrastruktury

Varianty služby:

  • Základní: E-infrastruktura je kontinuálně monitorována a dohledována. Odchylky vůči standardu jsou zaznamenávány a vyhodnocovány CESNET NOC.
  • Externí monitoring: Uživatel může požádat o konfiguraci externího monitoringu. V případě poruchy je uživatel informován prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
  • Proaktivní: Rozšiřuje externí monitoring o sjednané eskalační procedury. V případě poruchy operátor Service Desk realizuje činnosti podle předem domluvených postupů. Následně je provedena post-mortem analýza a korekce procesů v součinnosti s uživatelem.

Hlavní výhody

  • Nepřetržitý monitoring sítě a infrastruktury
  • Možnost monitorovat vybrané kritické parametry
  • Helpdesk 7×24

Pro koho je určena?

Základní monitoring je poskytován všem připojeným organizacím v rámci e-infrastruktury CESNET.

Externí a proaktivní monitoring může být poskytován i externím subjektům.

Cena

Základní a externí monitoring je poskytován všem připojeným organizacím bez dalších poplatků.

Proaktivní monitoring je zpoplatněn podle rozsahu činnosti.

Zprovoznění

Služba je pro účastníka dostupná po připojení do e-Infrastruktury CESNET. Pro monitoring vybraných kritických parametrů zašle žadatel požadavek oddělení péče o uživatele a následně dohodne konfiguraci služby a eskalační procesy.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016