Service Desk

Service desk je pracoviště s nepřetržitým provozem (24 hodin denně, 365 dní v roce), které zajišťuje tyto činnosti:

Dohledové centrum

  • nepřetržitý monitoring sítě (optických tras, DWDM okruhů, linek, uzlů), služeb a serverů

HelpDesk

  • pomoc a komunikace s uživateli při výpadcích sítě a služeb e-infrastruktury

Kontakt:

e-mail: support@cesnet.cz

telefon: +420 234 680 222

mobil: +420 602 252 531

 

Varianty služby:

  • Základní: E-infrastruktura je kontinuálně monitorována a dohledována. Odchylky vůči standardu jsou zaznamenávány a vyhodnocovány CESNET NOC.
  • Externí monitoring: Uživatel může požádat o konfiguraci externího monitoringu. V případě poruchy je uživatel informován prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
  • Proaktivní: Rozšiřuje externí monitoring o sjednané eskalační procedury. V případě poruchy operátor Service Desk realizuje činnosti podle předem domluvených postupů. Následně je provedena post-mortem analýza a korekce procesů v součinnosti s uživatelem.

Poslední změna: 18.11.2020