RTBH filtrování

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Služba RTBH (Remotely Triggered Black Hole) filtrování umožňuje připojeným organizacím řízení provozu do jejich koncové sítě v případě výskytu anomálního provozu, typicky při záplavových útocích typu (D)DoS.

Prostřednictvím protokolu BGP lze definovat, který provoz směřující do koncové sítě je nelegitimní a má byt zahozen již páteřní sítí, aniž by zatěžoval přístupovou linku účastníka. Tato služba patří do skupiny nástrojů pro samořízení bezpečnosti organizace.

Zároveň může pověřená osoba účastníka (technický kontakt) požádat na Service Desk o zablokování nelegitimního provozu na určitou IP adresu nebo službu.

Hlavní výhody

  • Možnost filtrování nežádoucího provozu na hraně sítě účastníka, tzn. na úrovni páteřní sítě e-infrastruktury.
  • Snížení nežádoucí saturace vlastní přístupové linky.
  • Samoregulace ze strany účastníka pomocí protokolu BGP.

Pro koho je určena?

Služba je dostupná všem připojeným organizacím, které jsou připojeny do e-infrastruktury CESNET pomocí směrovacího protokolu BGP.

Cena

Služba je dostupná pro všechny připojené organizace bez dalších poplatků.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016