Topologie sítě CESNET2

Jádrem sítě je bohatá DWDM infrastruktura s desítkami přenosových kanálů o rychlostech 100, 40, 10 a 1 Gb/s. S jejím budováním jsme začali v roce 2005, kdy jsme uvedli do provozu první DWDM trasu mezi Prahou a Brnem. Průběžně podle potřeby rozšiřujeme jak počet připojených uzlů, tak počet a kapacitu kanálů. Naše DWDM infrastruktura je postavena na kombinaci komerčních zařízení s optickými prvky vlastní konstrukce (řada CzechLight). V roce 2013 jsme povýšili jádro sítě na přenosovou rychlost 100 Gb/s.

Ostatní páteřní okruhy sítě CESNET2 využívají stogigabitový, desetigigabitový a gigabitový Ethernet. Trasy do menších uzlů nabízejí rychlosti z pravidla 1 Gbps. Také jejich kapacita je průběžně navyšována v souladu s potřebami a reálným provozem konkrétních uzlů.

Topologie sítě se skládá z kruhů procházejících omezeným počtem měst (ideálně do čtyř měst na jednom kruhu). Cílem je redundantní páteř sítě s nepříliš dlouhými trasami a tudíž s malým zpožděním, které vzniká v aktivních prvcích sítě.

Topologie sítě CESNET

Topologie sítě CESNET

Na úrovni síťové vrstvy podporujeme protokoly IPv4 i IPv6. Jsme schopni nabídnout přenosové služby i v nižších vrstvách v podobě vyhrazených okruhů (tzv. end-to-end služby Vyhrazené okruhy a sítě (Circuit)Lambda služby a Fotonické služby (Photonic).

Konektivita

CESNET2 má bohaté spojení se zahraničím:

  • Klíčové je napojení na evropskou síť GÉANT, jejíž uzel se nachází přímo v prostorách sdružení CESNET. Spoj má kapacitu 100 Gb/s a prochází jím především provoz mezi akademickými institucemi. Kromě něj máme k dispozici i sadu gigabitových linek pro vytváření dvoubodových spojů na žádost (end-to-end services).
  • S běžným (komerčním) Internetem komunikujeme prostřednictvím linky Tier2 operátora Telecom Italia (20 Gb/s).
  • Individuálně jsme propojeni se třemi sítěmi národního výzkumu a vzdělávání v sousedních státech. Jedná se o sítě SANET (Slovenská republika, 20 Gb/s), ACONET (Rakousko, 20 Gb/s) a PIONIER (Polsko, 10 Gb/s).
  • Disponujeme také samostatným spojem do sítě Google (10 Gb/s).

Externí přenosové kapacity sítě CESNET2 jsou dále posíleny napojením na peeringová centra:fenix-banner

  • 2×100 Gb/s do NIX.CZ, především pro peering s domácími poskytovateli Internetu. V rámci NIX.CZ jsme zapojeni do bezpečnostního projektu FENIX.
  • 2×10 Gb/s do AMS-IX pro peering s vybranými zahraničními poskytovateli.

Další informace

Informace o přenášeném provozu přináší mapa aktuálního zatížení páteřní sítě.

Poslední změna: 28.5.2021