Síťové technologie

Optická vrstva

Základem sítě je bohatá DWDM infrastruktura. Využívá temných vláken, která si pronajímáme od několika poskytovatelů a sami je osazujeme potřebnou technikou zajišťující optické přenosy. Pro tento přístup se používá označení Customer Empowered Fibre Network (CEF) a CESNET patří mezi jeho přední propagátory.

Hlavní jádro naší sítě používá komerční DWDM systémy Cisco ONS 15454 MSTP, které umožňují flexibilní vytváření optických přenosových kanálů mezi jednotlivými ROADM uzly. Jádro DWDM sítě tvoří ucelený optický transportní systém s jednotným řídicím systémem a umožňuje vytvářet optické přenosové kanály end-to-end bez nutnosti jakéhokoliv propojení či rekonfigurace mezilehlých ROADM uzlů.

Ostatní DWDM trasy jsou osazeny prvky CzechLight DWDM, které vyvíjíme v rámci svých výzkumných aktivit. Tyto trasy v současné době využívají optické zesilovače CzechLight (typy PB01, PB02, PB01F, PB02F) a pasivní Mux/Demux nebo ROADM. Najdete je na některých dvouvláknových trasách a na všech jednovláknových.

Při návrhu topologie sítě usilujeme o vysokou míru redundance a nízké zpoždění. Těchto vlastností se snažíme dosáhnout pomocí krátkých okruhů, které propojují vždy několik měst tak, aby každý z uzlů měl více než jedno připojení k páteři a zároveň trasy paketů nebyly příliš dlouhé.

Síťová vrstva

Síťová vrstva je postavena na technologii MPLS. Architektura sítě je optikou této technologie rozdělena na dvě spolupracující části:

  • Vnitřní jádro sítě osazené P směrovači, které jsou umístěny v uzlech hlavního optického přenosového okruhu DWDM Praha–Brno–Olomouc–Hradec Králové a jsou na nich zakončeny pouze páteřní datové okruhy (optické kanály DWDM). Jádro sítě je postaveno na směrovačích Cisco CRS-1/16 a CRS 3/16.
  • Přístupové směrovače PE slouží pro připojování účastníků sítě CESNET2 a zajišťují veškeré služby páteřní sítě (směrování/značkování IPv4 a IPv6, MPLS VPN, QoS, NetFlow export a další). V roli přístupových směrovačů v současnosti využíváme zejména Alcatel-Lucent 7750 Service Router a částečně i Cisco ASR 9001 a OSR 7609.

Síťová vrstva plnohodnotně a rovnocenně podporuje obě verze internetového protokolu – IPv4 i IPv6, a to s individuální (unicast) i skupinovou (multicast) adresací. Využíváme k tomu koncept označovaný jako 6PE.

Kombinace IP a MPLS nám umožňuje nabídnout v síťové vrstvě celou řadu nadstandardních služeb, jako jsou virtuální privátní sítě, diferencované služby, řízení provozu, tranzitní MPLS a podobně.

Poslední změna: 24.8.2015