IPv6

IP verze 6 (IPv6) je nástupnickým protokolem stávajícího internetového protokolu (který bývá označován jako IPv4). Snaží se vyřešit některé problémy, které rozvoj Internetu způsobil, a poskytnout perspektivní platformu pro jeho další rozvoj.

CESNET se problematikou IPv6 intenzívněji zabývá od roku 1999, kdy uvedl do provozu svou experimentální páteřní IPv6 síť. Od roku 2004 jej nabízíme jako rutinně provozovanou službu.

IPv6 v síti CESNET

Pracovní skupina pro IPv6

Při CESNETu začala působit pracovní skupina pro IPv6. Jejím cílem je zejména podpora zavádění nového protokolu do sítí připojených k CESNET, výměna zkušeností, publikace doporučených postupů a všeobecná propagace IPv6. Více na stránkách pracovní skupiny pro IPv6.

Související Weby

  • ipv6.cz – informace o IPv6 v češtině

Poslední změna: 23.5.2023