Fotonické služby (Photonic)

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Fotonické služby představují soubor pokročilých služeb optických sítí, které umožnují čistě optický přenos bez konverze na elektrický signál. Jsou tak určeny pro nejnáročnější aplikace.

Tyto služby jsou podmíněny plnou dostupností temného vlákna a dávají prostor přenosově náročným aplikacím včetně budoucích. Služba představuje čistě optický přenos bez konverze na elektrický signál (na rozdíl od Lambda služby). Fotonické služby umožňují budovat sítě, které značně převyšují možnosti poskytované běžným Internetem. Vyhoví také aplikacím, které mají přísnější požadavky na přesnost přenosu času a frekvence.

Hlavní výhody

  • Umožňuje výzkum vyžadující reprodukovatelnost.
  • Umožňuje řízení procesů v reálném čase, včetně procesů s náročnými požadavky na dobu odezvy sítě (tzv. „hard real time“).
  • Použitelné i v budoucnosti díky dynamické práci s optickým spektrem (alokace s jemným krokem, například 1 GHz).
  • Vlákna lze sdílet s dalšími službami, například souběžný produkční přenos 100 Gb/s a fotonické služby přesného přenosu času.

Pro koho je určena?

Služba je určena pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET pomocí optických vláken, jež jsou nasvícena a jsou plně pod kontrolou sdružení CESNET, a dále pro uživatele, kteří mají plný přístup k temným vláknům a uživatele zajímající se o spolupráci při testování a zavádění nových možností moderních optických sítí.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě požadavků na základní parametry.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele.

Související služby

 

 

Poslední změna: 14.12.2016