Správa uživatelů (Perun)

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Systém Perun je integrální součástí české e-infrastruktury, pro niž zajišťuje správu uživatelů, skupin a přístupu ke službám. Uživatelům přináší výhodu jednotného přístupu ke službám s jedním uživatelským účtem. Systém umožňuje delegovat správu odpovědným osobám, což organizacím připojeným k CESNET umožňuje samostatnou správu vlastních uživatelů bez nutnosti kontaktovat správce e-Infrastruktury.

Službu lze využít i k řízení přístupu na služby e-infrastruktury, ale také na služby připojených organizací. Služba Perun je zapojena do mezinárodních federací identit, takže lze spravovat i uživatele z organizací mimo ČR. Mezi základní vlastnosti systému patří:

  • vlastní správa uživatelů v podobě správy virtuální organizace,
  • správa řízení přístupu ke službám e-infrastruktury i k vlastním službám,
  • správa uživatelů, skupin a služeb,
  • správa registrací uživatelů,
  • evidence acknowledgement v publikacích uživatelů,
  • služba poskytuje data přes rozhraní LDAP, SAML2 attribute autority, VOOT, SCIM a push mechanismus,
  • synchronizace s externími IdM systémy.

Systém Perun je vyvíjen zaměstnanci CESNET a CERIT-SC společně se studenty Masarykovy univerzity a Českého vysokéhu učení technického v Praze.

Hlavní výhody

  • Jednotný přístup ke službám s jedním uživatelským účtem.
  • Umožňuje samostatnou správu vlastních uživatelů bez nutnosti kontaktovat správce e-Infrastruktury.

Pro koho je určena?

Služba je určena pro organizace, které splňují podmínky pro přístup k e-infrastruktuře CESNET.

Cena

Služba je dostupná pro všechny připojené organizace bez dalších poplatků.

Zprovoznění

Na základě individuální dohody.

Související služby

 

Poslední změna: 11.12.2018