Přidělování internetových identifikátorů (CESNET NIC)

Kontakty

zřízení služby:
formuláře a postupy

hlášení problémů:
service desk

Úřad CESNET NIC přiděluje adresové zdroje (IP adresy) organizacím připojeným do sítě CESNET3, zařizuje komunikaci s RIPE NCC (Regionální Internetový Registr pro Evropu a Blízký východ) a udržuje aktuální kontaktní informace o přidělených sítích v databázi RIPE.

Každý rozsah internetových identifikátorů (IP adres) je přímo delegován na instituci, které je přidělen a základní kontaktní informace dané instituce a jsou uloženy ve veřejně přístupné databázi provozované RIPE NCC. Úřad CESNET NIC sleduje změny na straně RIPE NCC a podle nich pečuje o adresové rozsahy připojených institucí. Pro tuto jeho roli je důležitá spolupráce ze strany účastníka.

Účastník e-infrastruktury CESNET je povinen s úřadem CESNET NIC komunikovat a spolupracovat, a to především v oblasti udržování kontaktních informací o přidělených zdrojích.

V okamžiku ukončení smluvního vztahu a odpojení od sítě CESNET3 daná instituce přidělené adresové zdroje vrací.

Připojovaná nebo připojená instituce se na úřad CESNET NIC může obracet s těmito žádostmi:

  • přidělení prvního adresového rozsahu (IPv4 i IPv6),
  • přidělení dalšího adresového rozsahu (v případě, že stávající je vyčerpán a připojená instituce potřebuje svou síť rozšířit),
  • změna kontaktních údajů v databázi RIPE.

Sdružení CESNET dále poskytuje související (placené) služby:

  • sponzoring LIR,
  • konzultace pro zřízení vlastního LIR úřadu,
  • konzultace při nasazování IPv6 protokolu.

Hlavní výhody

  • Komplexní správa internetových identifikátorů na jednom místě.

Pro koho je určena?

Služba je určena organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET a organizacím, které se nacházejí ve fázi připojování do e-infrastruktury CESNET.

Cena

Základní služba CESNET NIC je pro připojené organizace bez dalších poplatků.

U služeb sponzoring LIR, konzultací pro zřízení vlastního LIR, nebo podpory s přípravou na přechod k síťovému protokolu IPv6 se cena stanovuje individuálně.

Zprovoznění

Všechny relevantní informace, formuláře a postupy jsou zveřejněny na stránce CESNET NIC.

Související služby

 

Poslední změna: 23.5.2023