Vyhrazené kanály (Lambda)

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

CESNET Lambda představuje soubor služeb založených na přenosu optického signálu přes plně transparentní kanály vlnového multiplexu mezi koncovými body (E2E).
Službu je možné zajistit i do zahraničí prostřednictvím služeb GÉANT Lambda service a GLIF.

Poskytování služby CESNET Lambda představuje pro uživatele možnost plné kontroly na vyšších vrstvách a maximální flexibility při využití celého optického okruhu. Svými vlastnostmi je služba odlišná od klasických IP služeb a je určena pro pokročilá využití. Lambda služba je realizována čistě optickými segmenty propojenými elektronicky, tj. využívá konverzi optického signálu na elektrický a zpět (tzv. OEO konverze).

Hlavní výhody

  • Vyhrazená přenosová kapacita.
  • Nízké a garantované zpoždění a rozptyl.
  • Vyšší bezpečnost (odposlech přenášených dat je velmi obtížný).
  • Vyšší spolehlivost (méně elektronických komponent, méně řídícího SW, méně sdílených prostředků, méně zásahů obsluhy).

Pro koho je určena?

Služba je dostupná organizacím, které jsou připojeny k e-infrastruktuře CESNET.

Cena

Spoluúčast se zřízení služby (členové sdružení: až 50 %, účastníci: až 100 %) – stanovuje se individuálně na základě požadavků na základní parametry.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele.

Související služby

Poslední změna: 14.12.2016