FLAB - zátěžové testy

Zátěžové testy jsou preventivní opatření, takže jejich charakter a průběh lze navrhnout a naplánovat podle potřeb zákazníka.

Nadstandardní služby
Více informací Ikona šipky

Základní vlastnosti služby

V rámci zátěžových testů

• je testována odolnost systémů proti (D)DoS,
• je možné otestovat různé konfigurace systémů,
• výsledky provedených testů jsou vyhodnoceny,
• jsou navrženy vhodné úpravy,
• výsledky jsou shrnuty v přehledné závěrečné zprávě.


Na základě specifikovaného seznamu systémů pro testování a případných doplňujících podmínek týkajících se průběhu testování, je vyhodnocena odolnost testovaných systémů a formulován návrh opatření vedoucí k vyššímu zajištění dostupnosti zmíněných systémů.
Výstupem zátěžových testů je závěrečná zpráva a prezentace výsledků zákazníkovi.

  • Dlouhodobé zkušenosti a nezávislost FLAB týmu v oblasti bezpečnosti
  • Vlastní vyvíjené nástroje a systémy
  • Technologické zázemí e-Infrastruktury CESNET a týmu CESNET-CERTS
Služba je zpoplatněna na základě samostatné kalkulace a nabídky. Prvně je se zájemcem realizovaná bezplatná konzultace. Jejím výstupem je zadání, na základě kterého je vypracovaná kalkulace a nabídka služeb Forenzní laboratoře.
Ikona šipky
Ikona šipky

Nenašli jste, co jste hledali?