Jak služba funguje

Služba Antispam Gateway provádí filtrování a kontrolu příchozích zpráv na přítomnost nežádoucích zpráv (spamu, zavirovaných zpráv apod.). Tato kontrola je realizována v několika navazujících filtrech:

  1. Kontrola blacklistů a komunikace SMTP. Na základě výsledku je zpráva odmítnuta, greylistována, nebo předána spamassassinu.
  2. Greylisting. Zpráva je dočasně odmítnuta, pokud obsahuje drobné nedostatky v SMTP komunikaci, nebo je alespoň na jednom blacklistu.
  3. Spamassassin. Filtruje zprávy před odesláním na cílový (primární) server a do hlavičky vkládá informaci o výsledku kontroly.

Výhodou této architektury je menší zatížení serveru, protože většina špatných zpráv (spamu) je odmítnuta ještě v průběhu SMTP komunikace. Správcům využívajícím této služby odpadá náročná správa antispamové ochrany na jejich poštovních serverech, sníží se zátěž poštovních serverů a uživatelům se uleví od příchozího spamu. V případě výpadku cílového poštovního serveru jsou zprávy drženy po dobu nutnou k obnově funkcionality primárního příjemce (standardně pět dnů, může být operativně prodlouženo).

Antispam_schema

Hlavičky

Antispamová ochrana realizovaná na serverech CESNET vkládá do hlavičkové části zprávy několik důležitých hlaviček, podle kterých je možné se zprávou na primárním poštovním (koncovém) serveru dále pracovat – zprávu je možné zahodit, přijmout a uložit do speciální složky k pozdější kontrole, nebo doručit apod. Jedná se o následující hlavičky:

  • X-spam-cesnet-Status – nejdůležitější informace pro případné filtrování na straně cílového poštovního serveru, obsahuje hodnotu, zda je zpráva hodnocena jako spam (dle antispamové ochrany).
  • X-Spam-Level – informace taktéž použitelná pro filtrování, za každý bod při hodnocení přidává hvězdičku.
  • X-Spam-cesnet-Virus – výsledek testu na výskyt virů ve zprávě.
  • X-Spam-cesnet-Report – detailní výpis všech testů a hodnocení.

 

Poslední změna: 17.8.2017