Projekt Science Mesh zefektivní mezinárodní spolupráci vědecké komunity

Praha 17. února 2021. CESNET se v rámci svého členství v asociaci EOSC, evropského cloudu pro otevřenou vědu, zapojil do řady mezinárodních projektů. Jedním z nich je CS3MESH4EOSC. Složitá zkratka v sobě ukrývá úsilí o vytvoření otevřené vědecké sítě „Science Mesh“ s cílem umožnit vědcům a akademikům neomezenou práci s daty v evropském prostředí.

Projekt se zaměřuje na vývoj nadstavbového nástroje pro správu přístupů uživatelů do systémů pro sdílení a synchronizaci dat, jako jsou ownCloud@CESNET, SURFdrive, CERNBox, PSNCBox, CloudSTOR, Sciebo, SWITCHdrive and ScienceData. Prostřednictvím této služby budou překonány institucionální a geografická omezení pro přístup k vědeckým datům. Sdílení a synchronizace dat, fungující v národních systémech, budou dostupné i na evropské úrovni. Služba se rozšíří o možnost editace dat, přenos objemných datových souborů a jednoduchý upload dat do vědeckých openaccess repozitářů. Vědeckým a akademickým pracovníkům se otevře cesta k efektivnější vzájemné spolupráci.

Projekt CS3MESH4EOSC je koordinován Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) a podílejí se na něm národní e-infrastruktury, univerzity a komerční subjekty z EU a Austrálie. První výsledky projektu byly představeny prostřednictvím demonstračního videa na konferenci CS3 2021 – Cloud Storage Synchronization and Sharing. Hlavním přínosem navržených řešení je jejich možné využití v heterogenním prostředí systémů od různých dodavatelů obvykle navázaných na národní e-infrastruktury. Uživatelé si udržují kontrolu nad svými vzdálenými nebo domácími datovými soubory a současně jsou integrováni do evropského cloudu otevřené vědy. Poskytnutí propojené platformy přizpůsobené konkrétním potřebám výzkumných pracovníků a studentů přispívá ke zvyšování a sdílení vědeckých znalostí.

 

Demonstrační video: https://www.youtube.com/watch?v=I0PlqiUBT0I

Více informací: https://cs3mesh4eosc.eu/

 

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 17.2.2021