Podzemní laboratoř Josef – internet a eduroam 130 metrů pod zemí

Praha 9. srpna 2022. Široká škála služeb národní e-infrastruktury CESNET pokrývá potřeby uživatelů v mnoha různých oborech. V rámci hledání, kde všude jsou naše služby dostupné, jsme narazili i na jedno velmi zajímavé místo, štolu Josef u obce Chotilsko na Příbramsku. Jeden z našich členů, ČVUT, a jeho Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební, zde provozuje Podzemní laboratoř Josef s laskavým svolením MŽP. S vedoucím experimentálního pracoviště doktorem Jiřím Šťástkou a jeho zástupcem doktorem Jiřím Svobodou jsme se rychle domluvili na návštěvě.

Štola Josef se nachází mezi obcemi Čelina a Mokrsko na Příbramsku, 50 km od Prahy. V malebném místě v blízkosti Vltavy nás uvítal doktor Šťástka a Ing. Danuše Nádherná, kteří nás zasvětili do historie důlního díla a následně provedli areálem.

Vstup do štoly Josef  Vstup do štoly Josef

Hlavním autorem myšlenky využít v té době již opuštěné důlní dílo přišel profesor Jaroslav Pacovský. Ten byl také realizátorem unikátního podzemního pracoviště. V současné době zde probíhá praktická výuka studentů z oborů zaměřených převážně na podzemní stavitelství a realizují se zde výzkumné projekty z mnoha oblastí, zejména projekty související s výzkumem materiálů určených pro ukládání radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště.

Štola byla vyražena v 80. letech minulého století mj. pro průzkum ložisek zlata ve dvou lokalitách, Čelina a Mokrsko. Celkový potenciál obou ložisek byl odhadnut na 130 t zlata. Průzkum byl ukončen na počátku 90. let. Možná těžba zlata byla označena za environmentální riziko. Nutný způsob lomové těžby z povrchu, kyanidové loužení, zbytkový arzen, sousedství Slapské nádrže – Vltavy a nutnost přesunutí vesnice Mokrsko daly projektu na těžbu zlata červenou.

Vstupní chodba štoly Josef

Z éry průzkumných prací zde zůstaly koleje a široké chodby. Místo po kolejích vjíždíme do štoly s naším průvodcem autem. Koleje se nepoužívají pro běžný pohyb po štole, sloužily a slouží pro stavební účely a převoz materiálu pro údržbu. Nejdříve se jedeme podívat na konec páteřní chodby k 136 metrů vysokému větracímu komínu v oblasti Mokrsko. Tímto komínem byl do štoly Josef spuštěn optický kabel a přivedena elektřina. Vědci a studenti tak mají k dispozici připojení k internetu. V rámci realizovaných experimentů instalují různá čidla a sondy a jejich monitoring připojují přes internet do svých domovských laboratoří, kde návazně pracují se sesbíranými daty. Připojení k internetu zajišťuje CESNET, stejně jako pokrytí akademickou wifi – eduroamem. Naši uživatelé mají kromě všudypřítomného vlhka zajištěny běžné podmínky pro svou práci, nemusí se nijak omezovat, jsou stále ve spojení s kolegy a spolupracujícími institucemi, a to někde až 130 metrů pod zemí!

Technický přípojný bod       eduroam ve štole

S nárůstem aktivit v podzemí doznalo zásadních změn i povrchové zázemí. Z dotace programu Prosperita a z finančních prostředků Fakulty stavební vznikl vědecko-technický park Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef. Rekonstruovaná bývalá šachetní budova poskytuje ve třech podlažích využitelné prostory o ploše 914 m2 zahrnující experimentální halu, akreditované laboratoře, technické zázemí, kancelářské prostory i multifunkční konferenční místnost.

My jsme měli možnost seznámit se se třemi projekty, které se v podzemí realizují. Projekt Mock-Up Josef, DOPAS a Inženýrská bariéra 200C. Všechny tyto projekty souvisejí s výstavbou hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Získané výsledky umožňují lépe pochopit procesy probíhající v Hlubinném úložišti radioaktivních odpadů, např. v těsnicích a tlakových zátkách, nebo uvnitř bentonitové bariéry, která je zatěžována různou teplotou a saturována vodou. Všechny experimenty jsou napojeny na měřicí ústředny, které z instalovaných čidel sbírají data a posílají je vědcům a studentům do domovských laboratoří, kde s nimi dále pracují. Více informací lze najít na stránkách ceg.fsv.cvut.cz.

  Experiment Mock-Up Josef

Po prohlídce experimentů se vracíme zpět směrem do oblasti Čelina. Po cestě míjíme 40metrový komín a nestačíme se divit tomu, k čemu je využíván. „Tady se provádí např. pádové zkoušky dronů či průrazkové zkoušky betonových bloků. Přičemž při pádové zkoušce je dosahováno rychlosti při dopadu okolo 100 km/hod.“, popisuje náš průvodce. Naše udivené pohledy ho nevyvedou z míry a pokračuje. „Tady máme figurínu člověka a z výšky 3 metrů, z patra nad námi, se „hodí“ dolů dron a zkoumá se účinek pádu dronu na člověka, posuzují se následky takového pádu. Tento prostor využívá převážně dopravní fakulta.“ Ve štole je zkrátka prostoru dost pro různé typy experimentů z různých oblastí a oborů, nebrání se tu žádné spolupráci.

Naše prohlídka se pomalu chýlí ke konci. Fascinovaně si prohlížíme zlatonosnou křemennou žílu, která se táhne podél naší cesty. A ne, opravdu jsme si žádné zlato neodnesli. Ale nesmutníme. Po loužení zlata kyanidem draselným nikterak netoužíme. Raději se zaměřujeme na zlatý hřeb naší návštěvy. Katedrála! Nemůžeme se dočkat až ji uvidíme. Čeká nás mnoho schodů na vystoupání do vyššího důlního patra. Ale to úsilí stojí za to! Před námi se otevírá obrovská kaverna, která je pozůstatkem realizované experimentální těžby zlata z roku 1991. Název „katedrála“ je velmi příhodný. Tento úžasný prostor je 40 metrů vysoký. Má svoje jeviště, hlediště pro dvacet osob i postranní balkóny. Pracovníci štoly ji umí nádherně nasvítit a ozvučit pomocí tabletu přes eduroam. Je to jedinečný zážitek. Škoda jen, že se teď prohlídky pro veřejnost nekonají. Ale byli jsme ubezpečeni, že se na obnovení prohlídek, na objednávku pro větší skupiny, pracuje. Můžete se těšit! A zase tu máme tu všudypřítomnou možnost mezioborového využití štoly. I tady, v katedrále, pracovali studenti na svých výzkumných projektech. Ti z architektury se zamýšleli nad tím, jak podzemí využít a jaké typy konstrukcí by se daly do objemu takovéto kaverny umístit. „Výuka už běží čtvrtým rokem a teď vymýšlíme další společná témata.“, doplňuje doktor Šťástka.

       Katedrála

A teď už jsme opravdu na konci prohlídky. Je vidět, že o štolu se tu starají, umí její potenciál dobře využít. Služby CESNETu, připojení k internetu, eduroam, počítání a ukládání dat a další služby jsou studentům a výzkumníkům k dispozici. Mají tak standardní podmínky pro svou práci, byť v nestandardním prostředí. Podzemní laboratoř je otevřena všem zájemcům. Kromě výborných podmínek pro výzkumnou práci je tady také příjemné zázemí a upravené okolí s jezírkem. Nám se tu moc líbilo a určitě zase přijedeme.

  Areál štoly Josef

 

Fotogalerie:

                            

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz

Poslední změna: 9.8.2022