NTK A CESNET stvrdily dlouholetou spolupráci podpisem memoranda

Praha 17. května 2022. V úterý 17. května bylo v Národní technické knihovně (NTK) slavnostně podepsáno memorandum, které prohloubí dlouholetou spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a sdružením CESNET. Ústředními tématy memoranda jsou především otázky šíře spolupráce, personálních kapacit, sdílení know-how a spolupráce na výzkumných a vzdělávacích projektech či aktivitách.
Memorandum podepsali ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda a ředitel sdružení CESNET Jakub Papírník. Oba dva subjekty se mimo jiného shodly na vzájemném propojení nástrojů a sdílení know-how s cílem zvýšit přidanou hodnotu svých služeb, spolupráci na společných výzkumných a vzdělávacích projektech či aktivitách a využití potenciálu obou institucí i v otázkách personálních kapacit.
Součástí memoranda je i zřízení společné koordinační skupiny pro identifikaci a koordinaci společných témat a pro jejich koncepční a právní zastřešení. Sdružení CESNET umožní NTK využívat e-infrastrukturu CESNET, která je součástí konsorcia e-INFRA CZ, a další návazné služby pro realizaci společných projektů či činností. NTK na oplátku poskytne CESNETu ve společných projektech a činnostech své know-how a metodickou podporu u odborných činností z oblasti repozitářů a úložišť.
„Podepsané memorandum nám umožní prohloubit naší dlouholetou spolupráci. I nadále budeme modernizovat a rozšiřovat nabídku našich služeb pro akademickou komunitu. S týmy z NTK pracujeme na službě národního repozitáře pro ukládání a zveřejňování výzkumných dat plně v souladu s principy otevřené vědy,“ uvedl ředitel CESNET Jakub Papírník.
„Posílení spolupráce v oblasti výzkumných a vzdělávacích aktivit, ale i sdílení know-how je zásadním parametrem rozvoje, kterým se chceme se sdružením CESNET ubírat i do budoucna. Memorandum o spolupráci je tak skvělým příkladem toho, jak se mezioborová spolupráce, která mezi oběma institucemi probíhá již dlouhodobě, dá ještě více zefektivnit a prohloubit. Díky aktivní podpoře pracovních týmů z obou institucí teď budeme moci naše vědecké projekty rozvíjet v ještě širším záběru,“ dodal k podpisu memoranda ředitel NTK Martin Svoboda.

 

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 18.5.2022