Národní e-infrastruktura pro vědu a výzkum e-INFRA CZ navýší své parametry, počítá s rychlostí 400 Gb/s

Praha 11. ledna 2021. Národní e-infrastruktura pro vědu a výzkum e-INFRA CZ plánuje zásadní navyšování svých parametrů. Páteřní síť CESNET bude upgradována na přenosové rychlosti 400  Gb/s, což představuje čtyřnásobek současné hodnoty. Zároveň bude rozšířena přístupová infrastruktura s 100 Gb/s porty, která je určená pro primární připojení organizací a pro nasazení speciálních zařízení či aplikací.

e-INFRA CZ počítá také s kontinuální obnovou a rozšiřováním výpočetních kapacit, což zahrnuje výpočetní clustry, úložnou kapacitu anebo výpočetní grafické karty. Kromě toho bude průběžně navyšovat uživatelskou kapacitu svých datových úložišť, a to ze současných přibližně 32 PB až na předpokládaných 60 PB v roce 2023.

Do budoucna se součástí e-INFRA CZ v rámci mezinárodní iniciativy EuroHPC stane i nejvýkonnější superpočítač v České republice a jeden z nejvýkonnějších v Evropě, který bude letos zprovozněn v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě.

„Všechny tyto kroky ocení vědci a výzkumníci z řady oborů, kteří ke své práci a k zapojení do nejnáročnějších mezinárodních projektů potřebují odpovídající síťové a technologické zázemí,“ říká Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.

e-INFRA CZ tvoří tři infrastruktury: CESNET, CERIT-SC a IT4Innovations. Zahrnuje vysoce výkonnou národní komunikační infrastrukturu, národní gridovou a cloudovou infrastrukturu, nejmodernější superpočítačové systémy i velkokapacitní datová úložiště. Poskytuje komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví působí. Nabízí jim ucelené portfolio ICT služeb, bez nichž dnešní špičkový výzkum ani vývoj nemohou být realizovány.

Nejpokročilejší e-infrastruktury nacházejí uplatnění například při vývoji nových léků, v  personalizované medicíně, v materiálovém výzkumu i ve vývoji nanotechnologií, ve výzkumu v oblasti bezpečnosti nebo péče o životní prostředí, ve vývoji nových zdrojů energie či inteligentních dopravních systémů i v implementaci konceptů Smart City a Průmysl 4.0.

Vedle podrobností o chystaném upgradu představila e-INFRA CZ i své nové logo a zároveň zprovoznila nový web, na němž bude zveřejňovat nejen informace o svých službách, ale také o  náročných vědeckých či výzkumných projektech, na jejichž realizaci se podílí. Záměrem je vytvořit z webu www.e-infra.cz jednotnou informační platformu pro vědeckou a výzkumnou komunitu.

Nyní je na webu k dispozici popis všech služeb e-INFRA CZ, které zahrnují sofistikované síťové služby, výpočty, datová úložiště, služby na poli kyberbezpečnosti, síťové identity anebo spolupráce uživatelů.

 

 

 

Projekt na vytvoření modernizované národní velké výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ

EF18_072/0015659 – E-INFRA CZ: MODERNIZACE (2020-2022, MSM/EF) je spolufinancován Evropskou unií.

  

Sdružení CESNET se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

 

Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud) je národní středisko provozující výpočetní a datovou infrastrukturu pro výzkum a vývoj. S kapacitou přibližně 5500 jader CPU a s více než 4 PB úložné kapacity je největším uzlem výpočetní infrastruktury MetaCentrum. Kromě provozování vlastních zdrojů vstupuje CERIT-SC na další národní a mezinárodní infrastrukturní projekty (ELIXIR CZ, H2020 West-life…) nebo s nimi úzce spolupracuje (BBMRI, Cetocoen). CERIT-SC je součástí Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Více na: https://www.cerit-sc.cz/

 

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC) a datových analýz (HPDA), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytuje jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry. V současné době provozuje IT4Innovations čtyři superpočítače – Anselm s výkonem 94 TFlop/s instalovaný na jaře 2013, Salomon s výkonem 2 PFlop/s uvedený do provozu v létě 2015, Barbora s výkonem 849 TFlop/s zprovozněný na podzim 2019 a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 s výkonem 130 TFlop/s (a pro AI až 2 PFlop/s) spuštěný na jaře 2019. V rámci společného evropského podniku EuroHPC bude v roce 2021 v centru instalován také zbrusu nový petascalový výpočetní systém s pracovním názvem EURO_IT4I a výkonem okolo 15,2 PFlop/s. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů.

Více na www.it4i.cz.

Poslední změna: 11.1.2021