Modernizaci částí optické přenosové sítě CESNET2 zrealizuje ČD – Telematika

Praha 30. března 2023. Další části optické přenosové sítě CESNET2, která tvoří základ národní e- infrastruktury e-INFRA CZ určené pro potřeby výzkumu, vývoje a inovací v České republice, projdou modernizací. Realizovat ji bude společnost ČD – Telematika, která zvítězila ve výběrovém řízení, jež probíhalo v rámci projektu e-INFRA CZ: Modernizace. Postupná generační technologická obměna přináší i nový název páteřní sítě, CESNET3. Cílem je upgrade zastaralé technologie včetně pořízení vysokorychlostních transpondérů, což umožní přenos dat rychlostí až 400 Gb/s na kanál. Dále byl kladen důraz na precizní monitoring optického spektra, SDN funkcionalitu a možnosti přidání HW třetích stran. I v této části sítě se počítá s přenosem speciálních aplikací jakož je přenos přesného času a koherentní frekvence T/F či QKD ve vyhrazeném optickém spektru.

Modernizace proběhne napříč regiony po celé České republice. Primárně půjde o okruh v okolí Prahy, kde jsou připojeny důležité výzkumné instituce jako ELI Beamlines, Biocev, ústavy v Řeži a ÚMG AV ČR a další ústavy v Praze, kde jsou zároveň umístěny významné výpočetní a úložné kapacity a přístroje, a proto je třeba jejich síťové připojení zmodernizovat. Modernizovány budou i záložní linky mezi Prahou a Brnem i Brnem a Ostravou a také severní okruh spojující Plzeň a Ústí nad Labem a dále linky mezi Opavou, Ostravou a Karvinou. Projekt zahrnuje rovněž dvě důležité zahraniční lokality: Bratislavu a Vídeň, kde je modernizováno propojení s našimi partnerskými organizacemi na Slovensku (SANET) a v Rakousku (ACOnet).

„Sdružení CESNET od svého založení v roce 1996 hraje významnou roli na poli rozvoje informačních a komunikačních technologií určených především pro vzdělávání, vědu a výzkum. Je nám velkou ctí, že ČD – Telematika patří k dlouhodobým partnerům tohoto sdružení,“ uvádí Jan Hobza, předseda představenstva ČD – Telematiky.

DWDM technologie v oblasti komunikačních systémů umožňuje přenášet více nezávislých optických signálů různých vlnových délek přes pár či jedno optické vlákno. Její výhody spočívají ve vyšší kapacitě přenášených dat, snížení nákladů na instalaci a údržbu, zlepšení spolehlivosti, ale i v bezpečnosti přenosu dat.

„Zvolené řešení zajistí CESNETu potřebnou flexibilitu a robustnost umožňující přenosy vysokorychlostních signálů včetně možnosti speciálních přenosů T/F a QKD aplikací (Quantum Key Distribution), tedy technologie pro distribuci klíčů, která využívá kvantovou mechaniku k zajištění bezpečnosti komunikace a podpoří tak výzkumné aktivity další skupiny našich uživatelů,“ dodává Jan Růžička, náměstek CESNET pro e-infrastrukturu.

Dílčí výběrové řízení bylo realizováno v rámci projektu e-INFRA CZ: Modernizace (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659).

 

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz
ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v České republice, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech, jako je silniční telematika. Více na www.cdt.cz.

Poslední změna: 30.3.2023