Lidé si mohou procházet 3D vizualizaci vzácné pokladny cechu ševců ve Ctěnicích

Praha 23. listopadu 2021. Sdružení CESNET ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy připravilo 3D model pokladny cechu ševců Nového Města, která je součástí stálé expozice zámku Ctěnice na severovýchodním okraji Prahy.

Pokladna cechu ševců Nového Města pochází z roku 1671. Návštěvníci zámku teď mohou vidět nejen její originál, ale navíc pomocí virtuálního 3D modelu nahlédnout do jejích vnitřních prostor a podrobně si prohlédnout Privilegium Marie Terezie, které je v pokladně uložené. Díky virtuálnímu modelu se seznámí i s doprovodnými informacemi. Originál Privilegia je součástí sbírek Archivu hlavního města Prahy a je běžně nepřístupný. 3D model tak nabízí unikátní příležitost detailně si jej prostudovat.

Vizualizaci pokladny a Privilegia si lze prohlédnout rovněž na dálku.

Interaktivní vizualizace sbírkových předmětů poskytují návštěvníkům a badatelům nové možnosti pohledů a virtuální manipulaci s předměty. Vizualizace pokladny je dalším interaktivním 3D modelem, který CESNET připravil v součinnosti se sbírkotvornými institucemi. Informační kiosek, zakomponovaný citlivě do expozice zámku, je vybaven moderní technikou a připojením k internetu. Obdobně i další instalace vytvořené ve spolupráci sdružení CESNET a sbírkotvorných institucí mají internetové připojení. To umožňuje snadnou správu všech instalací, aktualizaci obsahu a sběr odezvy návštěvníků.

Všechny 3D modely vytvořené odborníky sdružení CESNET jsou k vidění na webu.

         

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 26.11.2021