Konsorcium ELI ERIC se stalo přidruženým členem sdružení CESNET

Praha 6. ledna 2023. Konsorcium ELI ERIC bylo přijato za přidruženého člena sdružení CESNET, které provozuje tuzemskou e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání a nabízí na ní pokročilé služby v oblasti přenosu, zpracování, uchování, sdílení a ochrany dat.

ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) je první konsorcium evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v České republice. Umožňuje výzkumným pracovníkům a firmám využívat nejmodernější a nejvýkonnější lasery na světě, a to jak pro vědecké, tak pro průmyslové účely.

„Vítáme v našich řadách ELI ERIC, moderní vědecké pracoviště s mezinárodním přesahem. Vědci z celého světa a z řady oborů pracující se špičkovými laserovými technologiemi teď mají přístup k ucelenému portfoliu našich služeb. Svá rozsáhlá výzkumná data mohou bezpečně ukládat v našich datových úložištích, mají k dispozici výpočetní kapacity a v neposlední řadě získávají řadu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany dat,“ říká Jakub Papírník, ředitel sdružení CESNET.

„Přístup k vysoce kvalitním službám ICT a jejich využívání jsou zásadní pro dosažení špičkových vědeckých výsledků. Jsem proto rád, že se ELI ERIC připojilo k CESNETu jako přidružený člen. ELI se aktivně hlásí k otevřené vědě a CESNET je ideálním partnerem v České republice pro podporu této iniciativy,“ dodává Allen Weeks, generální ředitel ELI ERIC.

Se službami národní e-infrastruktury je členům a uživatelům poskytováno moderní technologické zázemí, odborné poradenství a podpora.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz
The Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) is the world’s largest and most advanced high-power laser research infrastructure. As an international user facility dedicated to multi-disciplinary science and research applications of ultra-intense and ultra-short laser pulses, ELI provides access to world-class high-power, high-repetition-rate laser systems and enables cutting-edge research in physical, chemical, materials, and medical sciences, as well as breakthrough technological innovations. The ELI ERIC operates as a single multi-site organisation with two complementary facilities specialised in different fields of research with extreme light: ELI Beamlines in Dolní Břežany (Czech Republic) and ELI ALPS in Szeged (Hungary). Více na https://eli-laser.eu.

Poslední změna: 6.1.2023