e-INFRA CZ uspělo v mezinárodním hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR

Praha 12. srpna 2021. Konsorcium e-INFRA CZ dosáhlo nejvyššího možného počtu bodů v rámci mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které proběhlo pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Konsorcium tvoří tři nezávislé infrastruktury: CESNET, IT4Innovations a CERIT SC. Hodnocení mimo jiné zdůraznilo pokrok ve slučování těchto infrastruktur a z toho vyplývající výhodu jednotného přístupu ke službám pro uživatele.

„Účelem mezinárodního hodnocení bylo získání nezávislých odborných podkladů pro přijetí informovaného politického rozhodnutí vlády o podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR od roku 2023. Velké výzkumné infrastruktury takto schválené vládou budou následně uvedeny i v další aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR,“ konstatoval Lukáš Levák, ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT ČR.

Výhodně geograficky strukturovaná e-infrastruktura umožňuje poskytovat komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví působí.

„Jsem rád, že integrační úsilí všech tří infrastruktur bylo hodnoceno pozitivně. Ve velmi krátké době se nám podařilo formalizovat spolupráci, vytvořit společné řídicí orgány, pracovní skupiny i pravidla pro naši kooperaci. Máme jasný plán dalšího postupu s cílem zjednodušit uživatelům přístup k našim službám a evropským vědeckým datům,“ upřesňuje Jan Gruntorád, hlavní řešitel hodnocených projektů.

Technické zázemí zainteresovaných infrastruktur vyhodnotil panel odborníků jako moderní a konkurenceschopné z hlediska výkonu i kvality služeb. Ocenil implementaci nejnovějších technologií, důraz na inovace a vlastní výzkum, stejně jako schopnost reagovat na neustále se měnící potřeby uživatelů. V této souvislosti považuje za důležité pokračovat v zapojování e-INFRA CZ do evropské a mezinárodní spolupráce, která umožňuje propojení vědeckých komunit a jejich přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu a vývoje.

„Kromě dlouholetého působení v celoevropské síti pro výzkum a vzdělávání GÉANT se e-INFRA CZ zapojila i do evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC). Aktivně podporujeme úsilí Evropské unie o otevřenost vědy a volný přístup k vědeckým datům i k výsledkům výzkumu a vývoje pro jejich využití v praxi,“ dodává Luděk Matyska, ředitel Centra CERIT-SC.

Infrastruktura e-INFRA CZ nabízí akademické a vědecké obci i nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. Vědci mohou využít rozsáhlou výpočetní kapacitu ke svým výzkumným projektům, simulacím a datovým analýzám.

„Neustálá modernizace a navyšování výpočetní kapacity je jedním z našich cílů. Podporujeme tím zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy. Nejnověji jsme uvedli do provozu superpočítač Karolina se špičkovým výkonem 15,2 PFlop/s, který je 19. nejvýkonnějším v Evropě a 69. na světě,“ uvedl Vít Vondrák, ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Odborný hodnoticí panel definoval i oblasti, na které by se konsorcium e-INFRA CZ mělo zaměřit. Mimo jiné doporučil konsorciu, aby v rámci propojování všech částí infrastruktury posílilo jednotný uživatelský přístup, získávalo zpětnou vazbu a zjednodušilo přístup k výpočetním i cloudovým zdrojům.

IT4Innovations, CERIT-SC a CESNET jsou spolu součástí e-INFRA CZ, což je unikátní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj v ČR, která představuje transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Vytváří tak komunikační, informační, úložnou a výpočetní základnu pro výzkum a vývoj na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje rozsáhlé ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez nichž moderní výzkum a vývoj nemůže být realizován.

 

Sdružení CESNET se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

  

Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud) je národní středisko provozující výpočetní a datovou infrastrukturu pro výzkum a vývoj. S kapacitou přibližně 7000 jader CPU a s více než 10 PB úložné kapacity je největším uzlem výpočetní infrastruktury MetaCentrum. Kromě provozování vlastních zdrojů vstupuje CERIT-SC na další národní a mezinárodní infrastrukturní projekty (ELIXIR CZ, H2020 EDIReX, EOSC, CETOCOEN,…) nebo s nimi úzce spolupracuje (BBMRI). CERIT-SC je součástí Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Více na: https://www.cerit-sc.cz/

  

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC) a datových analýz (HPDA), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytuje jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry. IT4Innovations společně s institucemi CESNET a CERIT-SC tvoří strategickou výzkumnou infrastrukturu České republiky e-INFRA CZ. Prvním superpočítačem instalovaným v IT4Innovations byl Anselm (94 TFlop/s, instalovaný v létě 2013), jehož provoz byl ukončen počátkem roku 2021. V současné době tak IT4Innovations provozuje tři superpočítače: Salomon (2 PFlop/s, instalovaný v létě 2015), Barbora (849 TFlop/s, instalovaný na podzim 2019) a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 (2 PFlop/s pro AI, instalovaný na jaře 2019). V rámci společného evropského podniku EuroHPC byl v roce 2021 v centru zprovozněn také zbrusu nový petascalový superpočítač Karolina s výkonem 15,2 PFlop/s, který je nejvýkonnějším superpočítačem v České republice, 19. v Evropě a 69. na světě. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů.

Více na www.it4i.cz

Poslední změna: 12.8.2021