CESNET3 – premiéra technologie SRv6 v síti národního výzkumu

Praha 4. května 2023. CESNET jako první národní výzkumná a vzdělávací síť na světě nasadila do provozu segmentové směrování přes IPv6 (SRv6) využívající koncepci mikrosegmentů (uSID). SRv6 přispěje ke zjednodušení síťové architektury a procesů, a tím i k efektivní správě a provozu nejnovější generace sítě nazvané CESNET3. SRv6 umožňuje snadno směrovat provoz například rychlejšími nebo méně zatíženými trasami, ale také přizpůsobit průchod paketů síťovou infrastrukturou potřebám jednotlivých uživatelů či aplikací. Je tedy využitelný i ke zlepšení bezpečnosti sítového prostředí uživatelským směrováním paketů přes ochranné a čistící prvky (například DDoS Protector z dílny sdružení CESNET). „Koncepce SRv6 uSID rozšiřuje schopnosti programovatelného modelu SRv6 sítě a poskytuje bezpečnou možnost umístit přímo v hlavičce každého paketu řídicí informaci nejen o tom, kam má být provoz odeslán, ale i „mikroinstrukce“, jak má být s jeho obsahem nakládáno přímo v uzlech sítě. Tím se zásadně zvyšuje efektivita a pružnost páteřní sítě jako celku,“ popisuje Václav Novák, vedoucí oddělení síťové infrastruktury.

CESNET ve spolupráci se společnostmi Cisco Systems a Networksys v tomto kroku modernizoval svou páteřní síť do podoby flexibilní vysokorychlostní komunikační infrastruktury s využitím inovativních síťových technologií, mezi které SRv6 uSID bezesporu patří.

CESNET, coby provozovatel národní e-infrastruktury pro vědu a výzkum v České republice, tak realizuje svou misi kontinuálního rozvoje špičkového technologického prostředí a služeb, které přispívají k vytváření kvalitních vědecko-výzkumných výsledků i rozvoji vzdělávání napříč všemi obory.

 

Nasazení technologie SRv6 probíhá v rámci projektu e-INFRA CZ: Modernizace (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659).

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz

Poslední změna: 5.5.2023