CESNET zmodernizoval laboratoř SAGElab

Praha 13. října 2021. Sdružení CESNET realizovalo výrazný upgrade techniky v síťové multimediální laboratoři SAGElab. Původních pět řídicích serverů bylo nahrazeno jedním výkonnějším, který zobrazuje obsah současně na všech dvaceti monitorech, jimiž laboratoř disponuje. Kromě vyššího výpočetního výkonu došlo i k úspoře prostor a elektrické energie.

Nová technika je vhodná pro zpracování a vizualizaci rozsáhlých objemů dat. Pilotně byla využita pro experimenty ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) v rámci projektu Metacity. Vícejádrový procesor a dostatečná operační paměť umožnily zpracování rozsáhlých modelů Prahy naskenovaných pomoci laseru (lidar cloud points). Grafické karty umožňují následnou vizualizaci v 3D enginu Unreal.

„Dostatečný výkon i ve vysokém rozlišení je rovněž užitečný při synchronním zobrazení detailních 3D modelů vytvořených pomocí fotogrametrie. Této možnosti využíváme při spolupráci se sbírkotvornými institucemi. Zobrazovací stěna umožňuje porovnání variant vizualizace 3D modelů v reálném čase a nalezení optimálního řešení pro prezentace na výstavách,“ uvedl Sven Ubik, vedoucí Oddělení technologie pro síťové aplikace sdružení CESNET.

V laboratoři SAGElab probíhá také vývoj a ověřování technologií pro síťové přenosy obrazu s velmi vysokým rozlišením. Současné vybavení umožňuje zobrazovat obsah až v rozlišení 10K (9600 x 4320 pixelů) se snímkovou frekvencí 60 fps. Laboratoř tak budou moci využívat i studenti grafických oborů v oblasti vizualizace modelů. Kromě toho se plánuje spolupráce s nově vznikající Laboratoří virtuální reality.

Nový výkonný server obsahuje dva procesory AMD EPYC 7F72 s 48 jádry (96 s hyperthreadingem) a dvě grafické karty NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB propojené můstkem NVLink. Výstupy grafických karet jsou rozděleny na monitory pomocí zařízení Matrox QuadHead2Go Q185. Výhodou řešení je generování obrazu v prostředí jednoho počítače s hardwarovou synchronizací všech monitorů.

Sdružení CESNET provozuje SAGElab ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. Základním cílem laboratoře je podpora výuky předmětů a výchovy odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality a vytvoření prostředí pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací. Hlavním zařízením v laboratoři je zobrazovací stěna s 20 monitory o celkovém rozlišení 9600 x 4320 pixelů.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 13.10.2021