CESNET významně rozšířil kapacity svých datových úložišť

Praha, Ostrava 30. června 2022. Sdružení CESNET uvedlo v Ostravě do provozu jedno z největších datových úložišť v České republice. Kapacitu dostupnou pro uživatele navýšilo o 33 PB. Uživatelé mají v současné době k dispozici 103 PB hrubé kapacity. Nové objektové úložiště s označením CL3 bylo vybudováno a zprovozněno v prostorách národního superpočítačového centra IT4Innovations, které je partnerem sdružení v národní e-infrastruktuře e-INFRA CZ.

Podobně jako předcházející úložiště, pojmenovaná CL1 a CL2, je i nové CL3 postaveno na technologii Ceph, která poskytuje flexibilní možnosti nastavení redundance ukládaných dat. Úložiště sestává ze 74 úložných a 12 aplikačních serverů a zabírá prostor šesti rackových skříní. Je v něm instalováno přes 2000 datových disků o celkové hrubé fyzické kapacitě 33 PB. Kromě poskytování kapacit novým i stávajícím uživatelům budou na objektové úložiště CL3 v nejbližších měsících přesouvána data z dosluhujícího hierarchického úložiště v Ostravě.

Datová úložiště CESNET jsou využívána pro účely vědy a výzkumu. Akademičtí pracovníci, studenti a vědci mají k dispozici prostor pro zálohování dat, jejich archivaci a sdílení, data mohou uchovávat a přesouvat ve velkých objemech tak, jak potřebují pro svou práci.

 

    

 

Vybudování datového úložiště v Ostravě bylo financováno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu e-INFRA CZ: Modernizace (identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659).

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je součástí zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzděláváni GÉANT, evropské gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz.

Poslední změna: 30.6.2022