CESNET ukončil první fázi modernizace sítě, přinese vyšší rychlost i lepší dostupnost služeb

Praha 27. června 2022. U příležitosti 29. výročí spuštění české akademické sítě, ke kterému došlo 15. června 1993, oznámilo sdružení CESNET dokončení úvodní fáze modernizace své páteřní komunikační sítě. Tato páteřní síť budovaná na 2240 kilometrech optických tras tvoří základ e-infrastruktury CESNET, která slouží tuzemské vědě, výzkumu a vzdělávání a je součástí e-INFRA CZ – unikátní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj v České republice. Modernizace přináší generační technologickou změnu, a proto sdružení mění i označení své páteřní sítě, a to na CESNET3. Modernizace sítě byla financována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT v rámci projektu e-INFRA CZ: Modernizace.

Technologický posun vede k zásadnímu snížení nároků na prostor pro umístění nových prvků a redukuje spotřebu elektrické energie při mnohonásobně větší přenosové kapacitě, čímž přispívá k hospodárnějšímu provozu síťové infrastruktury.
Systém je založen na nejnovější technologii FlexGrid, která umožňuje mnohem efektivněji využít optické spektrum, realizovat přenosové kanály s dynamickou šířkou, a tím dosahovat i do budoucna větších přenosových kapacit. Současné kapacity kanálů startují na 100 Gb/s a shora jsou limitovány pouze možnostmi transpondérové vrstvy.

Modernizovaný systém je také připraven na budoucí realizaci přenosů kvantových klíčů (QKD) i přesného času a frekvence na sdíleném médiu. Tyto technologie považuje CESNET za perspektivní. Sdružení je připraveno vytvářet prostředí pro pokročilé přenosy včetně jejich napojení na mezinárodní infrastruktury.

Pro navazující IP/MPLS vrstvu sítě, jejíž modernizace právě probíhá, budou v prvním období využity transportní kapacity 100 Gb/s a 400 Gb/s s očekávaným nástupem vyšších rychlostí v závislosti na technologickém vývoji příslušných komponent. To zároveň znamená, že už nyní je CESNET schopen pomocí sdružených kanálů poskytovat rychlosti přesahující 1 Tb/s a je připraven technologicky realizovat náročné požadavky vědeckovýzkumné komunity například v oblasti propojení zdrojů dat, datových repositářů a výpočetních kapacit.

Modernizace sítě probíhala za plného provozu, aniž by došlo k přerušení dodávek služeb zákazníkům. Výsledná optická topologie pokrývá většinu krajských měst. Přenosový systém byl rozšířen o další trasy a uzly. Díky tomu byl dokončen jižní kruh Praha-Plzeň-České Budějovice-Jihlava-Brno a nově byly do jádra začleněny uzly Pardubice, Zlín a Ústí nad Labem.

 

Topologie modernizované páteřní sítě CESNET3

 

 

 

Modernizace sítě byla financována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu e-INFRA CZ: Modernizace (identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659).

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je součástí zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzděláváni GÉANT, evropské gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz.

Poslední změna: 28.6.2022