CESNET se zapojil do projektu Bezpečná VLAN

Praha 7. února 2014. Sdružení CESNET je jedním ze zakládajících členů projektu Bezpečná VLAN (Virtual Local Area Network), který byl představen tento týden. Cílem projektu je zvýšit odolnost sítí provozovaných v České republice a zajistit tak uživatelům přístup ke službám i v případě problému.

Projekt Bezpečná VLAN vznikl na půdě sdružení NIX.CZ, českého propojovacího uzlu, a je reakcí především na DoS útoky zamířené na www služby provozované v ČR v březnu minulého roku.

Sdružení CESNET spolu s dalšími zakládajícími členy (ACTIVE 24, CZ.NIC, Dial Telecom, Seznam.cz a Telefónica ČR) svým vstupem do projektu potvrzuje, že zvýšení bezpečnosti síťového provozu v ČR a ochrana uživatelů nejen sítě CESNET2 je pro něj prioritou.

„Pro významné množství společností sdružených v NIX.CZ jsou pochopitelně  klíčoví čeští uživatelé, kteří mohou díky útokům přijít o možnost připojit se k důležitým internetovým službám. V případě, že dojde k takovémuto útoku, může člen projektu upřednostňovat propojování prostřednictvím Bezpečné VLAN a svým zákazníkům nabízet dostupnost služeb díky ostatním subjektům sdruženým právě v Bezpečné VLAN. Toto je základní princip celého projektu,“ říká ředitel sdružení NIX.CZ Martin Semrád.

Účast v projektu Bezpečná VLAN je spojená s řadou podmínek, které jsou zakotveny v pravidlech. Účastník musí být například určitou dobu připojený do uzlu NIX.CZ, musí být dostatečně důvěryhodný, musí ve své síti aplikovat definované bezpečnostní mechanismy, mít fungující oficiálně konstituovaný tým typu CERT/CSIRT a musí se zavázat k aktivní spolupráci v případě problému. Bezpečnou VLAN řídí sami její členové. Ti jsou nezávislí na NIX.CZ a mají naprostou autonomii v tom, jak se rozhodují.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. V rámci těchto aktivit sdružení také vyvíjí otevřený fotonický systém CzechLight. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnostních incidentů, jejich předcházení, odhalování a řešení.

Tisková zpráva, 7. února 2014

Poslední změna: 18.2.2014