CESNET se podílí na experimentálním nasazení technologie 5G na VŠB-TUO

Sdružení CESNET spolupracuje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO ) na využití milimetrových vln (mmW) mobilních sítí páté generace 5G NR za účelem provedení unikátních experimentů s přenosy videa s nízkolatenční kompresí nebo bez komprese. VŠB-TUO se tak stala první lokalitou v České republice, kde byly s přispěním sdružení CESNET mmW nasazeny. Od letošního března je mmW technologie pro 5G v experimentálním provozu na tamější Fakultě elektrotechniky a informatiky.
5G mmW zahrnuje výkonný baseband (BBU) a rádiovou jednotku v konfiguraci 8x100MHz (2×2 MIMO) v pásmu 26,5-27,3 GHz s šířkou rádiového kanálu 800 MHz, přičemž šířka kanálu dává dobré předpoklady k dosažení vysoké propustnosti, která je omezena technickými limity rádiové vrstvy na 2,5 Gbit/s. Tato technologie umožňuje vysokorychlostní rádiové datové přenosy s velmi nízkou latencí, přičemž je integrována do stávající architektury 5G kampusové sítě na VŠB-TUO. Jako koncová zařízení pro mmW přenosy využívá vývojový modul Quectel RM510Q-GL s rádiovým čipsetem Qualcomm Snapdragon X55, výhledově pak s X65.
Společně vytvořená pracovní skupina výzkumníků z CESNETu a VŠB-TUO provádí experimenty s přenosy videa v oblastech virtuální reality v pseudoreálném či reálném čase v prostředí, kde jsou extrémní nároky na přenosy a zároveň je potřebná mobilita zařízení. Po celou dobu přenosu je nutné zajistit garantovanou rychlost řádově v gigabitech za sekundu, čehož lze v unikátním experimentálním prostředí národní infrastruktury CESNET a mmW 5G kampusové sítě VŠB-TUO dosáhnout.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 7.4.2022