CESNET rozšířil zabezpečení své infrastruktury

Praha 10. květen 2021. Z důvodu zvyšující se četnosti a intenzity kybernetických útoků typu DDoS posílilo sdružení CESNET zabezpečení vnějšího perimetru své sítě. Zabezpečení na úrovni globální konektivity přinese uživatelům účinnější ochranu proti kybernetickým útokům.

CESNET ve spolupráci se společností Prozeta rozšířil zabezpečení zahraniční konektivity o funkci globální mitigace útoků na základě vstupů z monitorovacích nástrojů a datové analytiky internetového provozu sdružení. Novou bezpečnostní funkcí bude redukován nelegitimní IP provoz ještě před „vstupem“ do infrastruktury, čímž dojde k zamezení potencionálního přetížení zahraničních linek. Tento způsob mitigace masivních distribuovaných útoků je založen na omezování na úrovni globálního internetového routingu.

Řešení Prozety poskytuje detekci a oddělení škodlivého provozu a jeho odstranění. Chrání sítě a aplikace zákazníků před mnoha typy útoků na různých aplikačních vrstvách. Je dimenzováno na všechny v současné době prováděné útoky, a to až do kapacit přesahujících 1 Tbps.

Na národní úrovni CESNET implementuje podobný typ ochrany, vlastní systém DDoS Protector. Svým uživatelům poskytuje sdružení i další nástroje, jejichž prostřednictvím uživatelé mohou řídit a omezovat nelegitimní provoz již v páteřní infrastruktuře CESNET, bez omezení svých přípojek.

„Kybernetická ochrana našich uživatelů je pro nás prioritou. Snažíme se systematicky pracovat na posilování bezpečnosti naší infrastruktury a aktivně pomáhat uživatelům v obraně svých sítí.“, doplňuje Jan Gruntorád, ředitel CESNET.

Infrastruktura CESNET je lépe připravena na případné útoky již před svými branami. Kybernetická obrana je nezbytnou podmínkou pro bezpečné fungování národní e-infrastruktury. V této souvislosti se CESNET také zapojil do iniciativy Hospital SOC s cílem zvýšit kybernetickou ochranu nemocnic a zdravotnických zařízení v České republice, které byly v poslední době vystaveny zvýšenému počtu kybernetických útoků.

 

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.Více na: www.cesnet.cz

 

PRO-ZETA a.s. je strategickým partnerem zákazníků, kteří považují IT za kritickou součást svých aktivit. Zákazníci z více než 20 zemí spoléhají na její produkty a technickou podporu. Řešení poskytuje klientům z mnoha oblastí, jakými jsou e-commerce, platformy pro videoobsah, banky, ISV, poskytovatelé internetových a cloudových služeb a mnoho dalších. Prozeta využívá 30 let zkušeností, vlastního výzkumu a vývoje k odlišení služeb a jejich přizpůsobení potřebám jednotlivých zákazníků. Specializací společnosti je integrace nejmodernějších technologií datových center a vývoj IoT. Na míru dodává řešení služeb privátních cloudů založených na platformě OpenStack a řešení softwarově definovaných úložišť BlackStor.

Více na: www.prozeta.eu

Poslední změna: 10.5.2021