CESNET oslaví 20 let, mimo jiné virtuálním koncertem na dálku

logo-20letPraha 8. března 2016. Sdružení veřejných vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET slaví dvacet let. Sdružení, které rozvíjí národní e-infrastrukturu pro výzkum a vzdělávání a zároveň se věnuje vlastnímu vývoji v oblasti síťových technologií i síťových aplikací, bylo založeno 6. března 1996. Záhy začalo budovat výkonnou počítačovou síť propojující vysoké školy a jednotlivá pracoviště akademie věd, srovnatelnou s obdobně zaměřenými zahraničními sítěmi. Dnes patří národní e-infrastruktura CESNET k nejvyspělejším evropským sítím vůbec. Díky tomu má tuzemská akademická obec k dispozici špičkové připojení, odpovídající stále stoupajícím nárokům dnešní vědy a výzkumu. Odborníci z České republiky se tak mohou zapojit i do největších mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.

Sdružení si 20. výročí připomene na slavnostním setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 10. března v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. Na akci, kterou spolupořádá senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, přijde řada významných osobností. Setkání zahájí místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorka prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., dále promluví náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. Za CESNET mj. vystoupí předseda představenstva prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., i ředitel Ing. Jan Gruntorád, CSc., který v čele sdružení stojí celých dvacet let. Následovat budou odborně zaměřené prezentace.

Na závěr setkání sdružení zorganizuje „koncert na dálku“, a předvede tak hostům jednu z cest, které se díky nejnovějším technologiím otevírají před moderní informační společností. V rámci koncertu spolu v jeden okamžik vystoupí hudebníci, aniž by byli všichni přítomni na jednom místě. Zatímco čtyři členové smyčcového Ančerlova kvarteta budou hrát Dvořákův opus 81 v Hlavním sále Valdštejnského paláce, klavírista Bogdan Nicola je bude doprovázet až z dánské Kodaně. Na projektu se podílejí Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze a Královská dánská hudební akademie v Kodani.

Vysokorychlostní přenosy obrazu a zvuku v nejvyšší kvalitě a s minimálním zpožděním jsou jednou z oblastí, kterým se sdružení CESNET dlouhodobě věnuje. Typické jsou pro ně například živé přenosy medicínských zákroků přímo z operačních sálů v rámci vzdělávání mediků či lékařů. Ani oblast kultury ale pro CESNET není neznámou – podobných kybernetických představení, jaké budou moci zhlédnout hosté čtvrteční slavnosti, už v posledních letech zrealizovalo několik, doma i za hranicemi.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017