Česká republika se připojila k nové celosvětové síti LHCONE

Praha 18. 7. 2013. Sdružení CESNET připojilo výpočetní centrum Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZÚ AV ČR) k nové celosvětové síti LHC Open Network Environment (LHCONE). Ta propojuje významná počítačová centra gridu Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), který se využívá například při experimentech vedených na urychlovači Large Hadron Collider (LHC) v CERN v Ženevě.

Na pokusech realizovaných na urychlovači LHC spolupracují i české výzkumné týmy z univerzit a ústavů Akademie věd ČR. Loni se například podílely na objevu Higgsova bosonu. Tyto týmy v oboru fyziky částic mají k disposici společné výpočetní centrum ve FZÚ AV ČR. Je to jedno z více než stovky distribuovaných výpočetních center, která spolu dokáží automaticky spolupracovat v prostředí gridu WLCG.

Většina center byla donedávna propojena pouze prostřednictvím sdílených internetových linek, případně pomocí relativně malého počtu linek vyhrazených pouze pro WLCG. Růst množství dat (stovky petabytů) a omezený počet jejich kopií si vynutily nové řešení pro vzájemné propojení center. Výsledkem je nová celosvětová síť LHCONE, která propojuje důležitá počítačová centra WLCG. Jedná se o virtuální privátní síť na vrstvě L3 (L3VPN), využívající vysokorychlostní vyhrazené spoje a směrování provozu s využitím protokolu Border Gateway Protocol (BGP). Cílem je odizolovat masivní provoz gridu WLCG od veřejného provozu a zajistit potřebnou kapacitu a spolehlivost pro přenos dat mezi centry (více informací lze nalézt na www.lhcone.net).

Sdružení CESNET vybudovalo lokální infrastrukturu a zajistilo připojení výpočetního střediska FZÚ AV ČR od 28. června letošního roku. Připojení k síti LHCONE je realizováno pomocí zařízení sítě GÉANT, umístěného v prostorách sdružení CESNET. Konektivita FZÚ-CESNET je realizována prostřednictvím nového DWDM 10G kanálu na stávajícím páru optických vláken. Velmi brzy po připojení FZÚ AV ČR do LHCONE začal provoz dosahovat špičkových hodnot: až 4 Gb/s.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 18. července 2013

Poslední změna: 18.7.2013