Část dat z urychlovače LHC bude i v příštích letech přenášena po síti CESNET

Praha 11. listopadu 2022. Mezinárodní výzkumná laboratoř CERN zahájila novou etapu nabírání dat na největším urychlovači na světě LHC. Část z ohromného množství dat, které produkují experimenty prováděné na LHC, budou i během nové etapy zpracovávány prostřednictvím optické vědecko-výzkumné sítě CESNET.

Experimenty realizované na LHC už nyní dodávají řádově desítky petabajtů za rok. Data jsou zpracovávána ve stovce výpočetních středisek distribuovaných po celém světě. Jedním z nich je i středisko CZ Tier-2 s centrem ve Fyzikálním ústavu AV ČR (FZU).

„Střediska jsou logicky propojena softwarem, který z nich tvoří jednotnou gridovou infrastrukturu WLCG (Worldwide LHC Computing Grid). Velké nároky na dostatečnou propustnost sítě se řeší dedikovanými linkami LHCOPN (LHC Optical Private Network) a LHCONE (LHC Open Network Environment),“ vysvětluje Jiří Chudoba, zástupce České republiky v WLCG.

Středisko ve FZU je díky CESNET napojeno do LHCONE linkou o kapacitě 100 Gbps. Tato kapacita je plně využívána, špičky přenosů překračují datové toky 90 Gbps. „V rámci upgradu sítě CESNET3 bude vytvořen nový síťový uzel Na Slovance, tzv. Tier3, pro mezinárodní distribuci a zpracování experimentálních dat.“, dodává Tomáš Košňar, technický koordinátor e-infrastruktury CESNET.

„Část úložných a výpočetních kapacit CZ Tier-2 je umístěna v Ústavu jaderné fyziky v Řeži a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze-Troji. Rychlou síť o kapacitě 20 Gbps, respektive 10 Gbps, mezi těmito body poskytuje také CESNET,“ dodává Jiří Chudoba.

V minulých třech letech prošly urychlovač LHC i velké detektory modernizací a údržbou, nutnými pro zvýšení energie a počtu srážek. V nové etapě nabírání dat, která podle současných plánů potrvá s kratšími přestávkami do roku 2025, je cílem dosáhnout dvojnásobného množství zaznamenaných srážek než během prvních dvou etap dohromady.

Již během první etapy se podařilo dosáhnout hlavního cíle programu LHC – objevu Higgsova bosonu experimenty ATLAS a CMS. Tento úspěch byl oznámen před deseti lety na úvod mezinárodní konference pro fyziku vysokých energií ICHEP v Melbourne, což je nejvýznačnější akce oboru fyziky vysokých energií. V roce 2024 se tato konference bude konat v Praze. Po objevu Higgsova bosonu v roce 2012 byla hned v následujícím roce udělena Nobelova cena za fyziku dvěma teoretikům Françoisi Englertovi a Peteru Higgsovi, kteří už v 60. letech 20. století tuto částici předpověděli.

 

Objem přenosů dat mezi FZU a LHCONE prostřednictvím sítě CESNET

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz

 

Poslední změna: 11.11.2022