Výběrové řízení Fondu rozvoje CESNET

 

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila výběrové řízení na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení.

Finančně bude podpořeno řešení projektů v tematických okruzích:

a/ Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
b/ Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET

 

Podrobná specifikace tématických okruhů

 

Letos se podporovaná témata rozšířila o nové oblasti, jakými jsou vzdělávání v otázce bezpečnostiproblematika eIDAS, algoritmů umělé inteligence (AI), integrace a transformace do cloudového prostředí, podpora Internetu věcí (Iot), distribuci kvantových klíčů (QKD).

Dlouhodobě jsou podporovány oblasti nástrojů zpracování dat, vytváření vědeckovýzkumných datových zdrojů, bezpečnosti, nástrojů pro federaci identit, multimediálních přenosů, přenosu frekvence a času.

Návrhy projektů podávejte do 15. února 2019.
Veškeré podmínky jsou na webových stránkách Fondu rozvoje sdružení CESNET.

Poslední změna: 9.3.2019