CESNET Pozvánka na GDPR v Praze a CESNET Day v Liberci

Seminář o GDPR

Jménem sdružení CESNET a FEL ČVUT Vás srdečně zveme na seminář věnovaný tématu zpracování osobních údajů, a především novinkám, které do této oblasti přináší nová evropská regulace Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (direktiva GDPR, General Data Public Regulation) a Směrnice č. 680/2016.
KDY: 18. 9. 2017
KDE: Posluchárna 256, ČVUT FS, Technická 4, Praha 6

Na semináři budou představeny základní principy ochrany osobních údajů, a to jak z pohledu subjektu údajů, tak z hlediska správce a zpracovatele. Kromě obecného výkladu Obecného nařízení se seminář zaměří na některá problematická ustanovení a jeho dopady na právní řád České republiky. Bude se jednat především o rozšíření povinností správců a zpracovatelů osobních údajů a o možnostech realizace práv subjektu údajů (právo být zapomenut, právo na opravu, námitky, přenositelnost a přístup k údajům, odškodňování) vůči povinným subjektům. Součástí semináře jsou informace o aktuální judikatuře v této oblasti a dalších významných tématech, které se problematiky zpracování osobních údajů dotýkají.

Účast na semináři je bezplatná.  REGISTRACE


CESNET Day v Liberci

Přijměte prosím pozvání na  CESNET Day, jehož hlavním cílem je představit sdružení, jeho aktivity a navázat užší spolupráci s organizacemi v Libereckém kraji. V prostorách Technické univerzity v Liberci využijte možnosti poznat CESNET jako organizaci, která spolupracuje nejen s akademickou obcí, ale také se státními organizacemi, vzdělávacími institucemi, výzkumnými ústavy, nemocnicemi, knihovnami, ale i hi-tech firmami.
KDY: 20. 9. 2017
KDE: Technická univerzita v Liberci, posluchárna G312, budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1

Mezi prezentovanými technologiemi budou například: videokonference a přenosy videa ve vysoké kvalitě (včetně 4K), distribuované výpočty v podobě cloudu nebo GRIDu, vzdálená datová úložiště, bezpečnost včetně forenzní laboratoře, bezdrátová síť eduroam, optické technologie pro budování sítí, monitoring a ochrana sítě nebo protokol IPv6.
Účast je bezplatná. REGISTRACE

Poslední změna: 30.8.2017