CESNET eNews – CESNET Community Forum,Nové typy přenosových služeb a jejich aplikace

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás pozvali na CESNET Community Forum – celodenní seminář na téma Nové typy přenosových služeb a jejich aplikace.

Cílem této akce je usnadnit výměnu informací a kontaktů se současnými i potenciálními uživateli a partnery.

Uživatelé CESNETu spolupracují na vytváření služeb, které CESNET celé komunitě poskytuje. To probíhá i v evropském měřítku, neboť CESNET a jeho uživatelé jsou součástí komunity GÉANT. Snahou CESNETu je poskytnout vědeckým týmům služby, které jim pomohou získat předstih v jejich oboru. CESNET patří ve světě k předním pracovištím ve výzkumu a uplatňování přenosových služeb pro vysoce přesné a výkonné aplikace (řízení v reálném čase, fotonické služby, přenos času a frekvence apod.).

Účast na semináři je bezplatná, ale je třeba se registrovat!

Podrobný program, formulář pro on-line registraci a všechny další informace naleznete na https://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/forum-nove-prenosove-sluzby/

Poslední změna: 12.5.2014