CESNET eNews 3/2016

Digitální archiv holocaustu v Praze


Centrum vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze (CVHM) je uzlem sítě záložních digitálních archivů jednoho z nejrozsáhlejších světových projektů. Nové hierarchické úložiště CVHM v Praze s  kapacitou až 8 PB je připojeno do uzlu e-infrastruktury CESNET rychlostí 10 Gb/s s možností dalšího rozšíření na n x 10 Gb/s.

Velká pozornost je věnována architektuře počítačové sítě a přenosovým trasám, po kterých budou přenášeny velké objemy dat mezi archivem CVHM a primárním úložištěm Archivu vizuální historie na Univerzitě Jižní Kalifornie (University of Southern California). Více v tiskové zprávě

CESNET disponuje mezinárodní konektivitou 100 Gb/s do panevropské sítě GÉANT a ta pak konektivitou 5 x 10 Gb/s do sítě Internet2 v USA.

loga


 

Univerzitní identity 2016 – call for papers

13. 10. 2016 pořádáme seminář o systémech pro správu identit a souvisejících technologiích.
Kde: Národní technická knihovna v Praze

Řešíte zajímavý projekt nebo máte jen krátkou zprávu o pokroku na vašem pracovišti za poslední rok? Seminář IdM je ta správná příležitost.


 

eduid-logo-150

Do České akademické federace identit  eduID.cz je zapojeno již 82 vysokých a středních škol, muzeí, knihoven a nemocnic. Dalších 37 organizací je v procesu připojování. O výhodách zapojení více na stránkách www.eduID.cz.

 


BLOG

Bezpečné DNS do každého počítače?

Přenos obrazu v kvalitě 8K pomocí PC


NAPSALI O NÁS

V červenci si média nejvíce všímala naší účasti v projektu digitalizace filmových děl.
Časopis Computer otiskl článek Videokonference a jazyky na MU, který se zabývá praktickým využitím videokonferenční techniky.

Poslední změna: 9.9.2016