CESNET eNews 3/2020

Služby CESNET zůstávají v průběhu epidemie COVID-19 nepřerušené, navíc posilujeme služby související s prací a výukou na dálku.

Výuka a práce na dálku

Rozšiřujeme počet licencí služby ZOOM. Základní účet Vám umožní schůzky na 40 minut.
Pro delší schůzky s i můžete požádat o licenci na vidcon@cesnet.cz nebo u Vašeho univerzitního/fakultního správce. Nejdříve se ale přihlašte (Sign in) na cesnet.zoom.us.

Nezapomínejte na bezpečnostní pravidla ani při práci z domova

Značná část pracovních činnosti se v současnosti přesunula z firemních sítí na domácí počítače, které mohou mít nízké nebo žádné zabezpečení a v případě napadení mohou sloužit jako přestupní body pro následné útoky na podnikové sítě a zpracovávaná data.

Nezapomínejte na základy kybernetické bezpečnosti:

  • Pravidelně aktualizujte programového vybavení (operační systém, webový prohlížeč).
  • Používejte aktualizovaný antivirus.
  • Neotevírejte bez zamyšlení elektronické dokumenty, webové odkazy a neinstalujte zbytečné mobilní aplikace.
  • Pravidelně zálohujte.

CESNET vám poskytne až 2TB datového prostoru pro vaše zálohy dat – STORAGE

 

Sdílení a synchronizace dat

FileSender

Přes FileSender bezpečně zasílejte velké soubory. Rychlé sdílení a krátkodobá úschovna velkých souborů (až 500 GB/soubor).

ownCloud

Služba pro správu dat ownCloud vám umožní spravovat data nejen přes webové rozhraní, ale i automatickou synchronizaci s kolegy, nebo mezi počítači a mobilními zařízeními. Bezpečné uchování, sdílení a synchronizace 100 GB dat.

 

Vědecké výpočty a virtualizační platforma

Potřebujete pro práci nebo aplikace virtuální server?

V období epidemie COVID-19 Vám dočasně bezplatně poskytneme určité zdroje naší virtualizační platformy včetně High availability.

ŽÁDOST O VIRTUÁLNÍ SERVER

Potřebujete výpočetní výkon k výzkumu virové nákazy COVID-19?

Metacentrum Vám může dát vyšší prioritizaci pro gridové a cloudové výpočty nebo dedikovaný výkon.

METACENTRUM

 

Seminář Digitální technologie pro paměťové instituce odložen

S ohledem na vývoj situace související s COVID-19 byl seminář odložen. Registrace zůstává otevřená. O novém termínu Vás budeme informovat.

Díky technologiím vám však můžeme přiblížit několik sbírkových předmětů na dálku po internetu. Díky formátu 3D můžete pozorovat artefakty z nejrůznějších úhlů až do největšího detailu. Například, ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, jsme připravili prezentaci gotické sochy Madony ze Staroměstské radnice.

Stejným způsobem jsme vymodelovali několik dalších historických předmětů ze sbírek Národního muzea v Praze a Muzea hlavního města Prahy. Můžete se podívat na web modely CESNET.

 

Poslední změna: 12.5.2020